Index                                                        

 

 

Nuttige leeswerken

 

Met vermelding van de bron...

1-  Blauwgrijs of Blauwgrauw  Uit: Kleur in beeld/ Fokkersbelangen. Door Theo van 't End. 

2-  Dwergfactor , Dubbele dwergfactor en valse dwerg . Dwergfactor, bekend fenomeen maar onbekend terrein. Door Wilco Versloot

3-  Eetbare en giftige planten voor konijnen

4- Erfelijkheid.Elementaire begrippen van de erfelijkheidsleer  . Door Drs.Kooistra, herzien door B.J.Wermer

5- Konijnenhaar . Fragment "Het konijnenhaar". Door Rinus Verhelst.

6- Aandoeningen van het maagdarmkanaal bij konijnen .      Door P.van Dijk, Dierenarts                                      

7- Melkproductie bij konijnen. Uit een lezing van dr. Maertens dierenarts verbonden aan het ministerie Veehouderij en Dierenwelzijn BelgiŽ

8-  

9- Vruchtbaarheid bij konijnen. Door Bart van der Vlis 

10- Vruchtbaarheid bij konijnen. P. Derikx van Trouw Nutrition /  op studiedag van de World Rabbit Science Association (WRSA)  in Utrecht. 

11- Zintuigen van het konijn. Kan een konijn dichtbij / ver af goed zien? Ziet een konijn kleuren? Over tastharen.

12- Practisch konijnen fokken .Fokleeftijd, Foktijden, De fokram en fokvoedster, De paring ,De voedster gedurende de dracht,Werpen, De zogende voedster en haar jongen, Wegnemen van de jongen en Opfokken van jonge dieren.

Uit het boek "Konijnen"van R.Stenhuis en M.A.Verhelst / isbn 90 215

13- De pels van de Nederlandse Hangoor Dwerg. Door Martin Kok ( NHD keurmeester )

14- Lijnteelt. Door Marco Verbaant ( NHD fokker)  

15- Intermediaire vererving is gemakkelijk te begrijpen. Door: Gerrit Groot  ( + aanvulling van Cato)  

16- Konijngrijs. Door G.Wesselius. Uit het Tijdschrift: Fokkersbelangen  

17- Konijngrijs, Blauwgrijs, IJzergrauw en Blauwgrauw . Bron:Vlaamsereuzen club website   

18- De kop van de Nederlandse Hangoor Dwerg . DoorAdr.de Cock,grondlegger van de Nederlandse hangoor Dwerg 

19- Kwaliteitsverbetering , hoe doe ik dat ? Door Nico Kouwen ( Fokker Nederlandse Hangoor Dwergen )

20- Wildkleur bij de Nederlandse Hangoor Dwerg. Door Rene Stobbelaar ( NHD keurmeester )

21- Fokcombinties bij de Nederlandse Hangoor Dwerg. Door Vincent Rompelberg.

22- Bouw van de Nederlandse Hangoor Dwerg .= fragment uit : De Nederlandse Hangoor Dwerg in optima  : door M.A.Verhelst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n