Index                                                        

 

 

 Bron: http://www.vlaamsereuzenclub.nl/kleurslagen.html

 

Konijngrijs , IJzergrauw , Blauwgrijs  en Blauwgrauw Foto's: https://www.nederlandsehangoordwergenclub.nl/index.php/ras

Konijngrijs
De kleur komt veel overeen met die van het wilde konijn. De dekkleur wordt gevormd door de zwarte haartoppen. (ticking) op de licht bruingrijze dekharen. De dekkleur mag niet te donker zijn (te ver zwart gekleurde haartoppen) en gewaakt moet worden tegen een te rode kleur in het dek. De ticking moet fraai regelmatig zijn niet te zwaar, vlokkerig of golvend. De dekkleur gaat over in een bruingrijze tussenkleur van iets krachtiger nuance dan het bruingrijs van de dekkleur. De grondkleur is grijsblauw. De borst en de flanken zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de kleur op de rug en tonen dus ook ticking, eveneens zijn de benen zo gekleurd, voor zover ze niet wit zijn. De triangel is bruin met een blauwe grondkleur. Bij alle wildkleurigen moet de triangel zo klein mogelijk zijn. De kleur is daarbij gelijk aan de tussenkleur.
De buik is wit met een blauwe grondkleur. Ook de onderkant van de staart, de achterzijde van de voorbenen, binnenzijde van de achterbenen, alsmede de onderkant van de kop zijn wit of licht van kleur. De oogringen zijn iets lichter van kleur. De oren zijn zwart omzoomd.
De bovenkant van de staart is donkergrijs. De nagelkleur is donkerhoornkleurig en de oogkleur is donkerbruin. De pels is niet te lang en de zwarte haartoppen moeten kort zijn en regelmatig over het gehele lichaam verdeeld zijn, ook borst, benen en oren. De kleur van de voorbenen moet gelijk zijn met de borstkleur.
De konijngrijze bezit het wildkleur patroon met smalle bandtekening. Bij konijngrijs zie je smalle kleurringen waarop de ticking direct volgt. Zover een toelichting op het wildpatroon van onze reuzen. Fok nooit IJzergrauw in Konijngrijs, met deze kleurslag fokt men de bandtekening weg, de dekkleur zal het zuivere bruingrijze gaan missen en men verkrijgt een kleur die tussen Konijngrijs en IJzergrauw in ligt dus zwevers. Een enkele keer lijkt het op Konijngrijs, maar vaak zijn de triangels te groot en veel te rood of roodbruin en voor de nafok ongeschikt. De grondkleur dek wordt intensief blauw en de buik krijgt een grondkleur die door het witte bovenhaar van de buikbeharing te zien is, vanwege dat de blauwe grondkleur te veel naar oppervlakte buik komt en door het witte bovenhaar niet meer verborgen kan blijven. Goed konijngrijs doet dit wel, en dekt de blauwe grondkleur buik goed af met de witte bovenbeharing. Fok altijd kleur aan kleur.

IJzergrauw
IJzergrauw is een mooie kleurslag. Het is een kleurslag, die vererft met een tussenvorm. IJzergrauw x IJzergrauw geeft 50% ijzergrauw, 25 % konijngrijs en 25% dominant zwart, overheersend of staalgrauw, vroeger erkend nu niet meer. Bandtekening + witte gedeelten zijn weg. Volledig dominant is de ijzergrauwe kleur niet, dit komt door de intermediaire vererving. Bij paring onderling geeft hij toch konijngrijs weer. Met zijn lichtgrijze dekharen die zwart getopt zijn en met de pelslengte, die niet te lang mag zijn, heeft hij een mooie korte zwarte haarpunt, en is de dekkleur een van de mooiste die er is. De grondkleur is donkerblauw tot aan de basis, die geen pigmentverlies mag tonen. De tussenkleur is een vage, zeer donkere kleurring die donkerbruin is op het zwarte af. De buik moet zo mogelijk in overeenstemming zijn met de dekkleur. De grondkleur buik is blauw, hoe donkerder hoe beter.
Kop, oren, benen en borst zo mogelijk in overeenstemming met de dekkleur. De bovenzijde staart is gemÍleerd, de onderzijde blauw. De ogen zijn donkerbruin en de nagels donker hoornkleurig. IJzergrauw is gebonden aan een dichte korte pels.
Dieren met lange slappe pelzen zijn geen goede ijzergrauwen, deze dieren hebben ook altijd een slechte tussen- en grondkleur.

Blauwgrijs
De blauwgrijze kleur is een verdunning van het konijngrijs. Alles wat bij konijngrijs zwart is, is bij blauwgrijs blauw. De verdunningsfactor bepaalt zich niet alleen tot de dekbaren, maar ook de rozet wordt vager, dus wordt iets lichter van kleur. Maar men dient altijd te beginnen met dieren die een krachtige tussenkleur hebben. De buik is wit met een blauwe grondkleur. De oogkleur is blauwgrijs.
De nagels zijn hoornkleurig. Vaak wordt er gekruist met eenkleurig blauw. Met een juiste fokmethode zal men goede blauwgrijze dieren kunnen fokken. Begin te fokken met goed uitgangsmateriaal.

Blauwgrauw
Alles wat bij ijzergrauw zwart is, is bij blauwgrauw blauw. De blauwgrauwe vererft precies eender als de ijzergrauwe. Zoals al gezegd is het blauwgrauwe aanvaardbaar wat er tegenwoordig is. De dekkleur is grijs met blauwgetopte dekharen, de grondkleur blauw en de tussenkleur is zichtbaar, zo niet meer en is vaag bruin. De buik is gelijk de dekkleur, maar iets doffer. De oren, kop en benen zijn mooi egaal blauwgrauw. De oogkleur is blauwgrijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n