Index                                                        

 

Bron: uit: Kleur in beeld/ Fokkersbelangen. Door Theo van 't End.

Blauwgrijs of Blauwgrauw  Wat is het verschil?

       ↑ Blauwgrijze Nederlandse Hangoor Dwerg ram van "Catootjes konijntjes" / Foto: C.S.

   

 ↑ Blauwgrauwe Nederlandse Hangoor Dwerg  voedster "Catootjes konijntjes" / Foto: C.S./ Fokker W. Raven.

 

  

← IJzergrauwe Nederlandse Hangoor Dwerg voedster van "Catootjes konijntjes" ( Fokker W.v Leeuwen)

               

← Konijngrijze Nederlandse Hangoor Dwerg ram van "Catootjes konijntjes"

   

←Blauwgrauwe Nederlandse Hangoor Dwerg                               

 

 

 

 

De kleuren blauwgrijs en blauwgrauw zijn ontstaan door een mutatie in de oerkleur konijngrijs. Ook de vererving bij deze kleuren is veranderd. Allereerst een omschrijving van deze kleuren, zodat u een overzicht krijgt waar deze ten opzichte van elkaar verschillen.

Konijngrijs.

 

Blauwgrijs

Blauwgrauw

Dekkleur: Licht bruingrijs met een regelmatige zwarte ticking.

 

De oogkleur is donkerbruin

 

De nagelkleur is donkerhoornkleurig .

 

Snorharen zijn zwart.

 

De oogringen, de kaakranden, onderzijde kop, onderzijde staart, achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbenen en buik zijn wit van kleur (wildkleuruitmonstering).

 

Buikkleur: Wit met blauwe grondkleur

 

Tussenkleur: Bruingrijs

 

Grondkleur: Grijsblauw

 

 

De kleurzones moeten scherp begerend zijn.

 

Dekkleur: Licht bruingrijs met regelmatige blauwe ticking.

 

De oogkleur: is blauwgrijs

 

De nagelkleur: is hoornkleurig.

 

De snorharen zijn blauw.

 

De oogringen, de kaakranden, onderzijde kop, onderzijde staart, achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbenen en buik zijn wit van kleur (wildkleuruitmonstering).

 

Buikkleur: Wit met blauwe grondkleur

 

Tussenkleur: licht bruingrijs.

 

Grondkleur: licht grijsblauw.

 

De kleurzones moeten scherp begerend zijn.

 

Dekkleur: Lichtgrijs met een regelmatige ( donker) blauwe ticking.

 

De oogkleur: is blauwgrijs

 

De nagelkleur: is hoornkleurig.

 

De snorharen zijn blauw.

 

 

 

 

 

 

Buikkleur: Volgt dekkleur en heeft een blauwe grondkleur. 

Tussenkleur ( licht) bruin, smal en niet scherp begrensd.

Grondkleur:Blauw

 

 

Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat er nogal wat verschillen zijn. Want dekkleur, tussenkleur, grondkleur en wildkleuruitmonstering van konijngrijs, blauwgrijs en blauwgrauw verschillen t.o.v. elkaar.

Hoe ontstaat dit verschil?

Elke kleur wordt in symbolen uitgedrukt. Elk symbool staat voor een erffactor. De erffactoren worden voorgesteld door hoofdletters en kleine letters. Van iedere letter zijn er 2 aanwezig.Hoofdletters zijn dominanten t.o.v. de kleine letters. Als er een mutatie ( verandering in een erffactor) optreedt, veranderd de hoofdletter in een kleine letter van de desbetreffende factor. Zijn de hoofdletters dubbel aanwezig, dan zijn deze homozygoot ( fokzuiver) voor deze factor. Zijn de kleine letters dubbel aanwezig, dan zijn deze homozygoot ( fokzuiver) voor deze factor. Is er zowel een hoofdletter als een kleine letter aanwezig, dan zijn ze hetrozygoot ( fokonzuiver) voor deze factor.

Voor de aanduiding van de erffactoren staan in de Standaard 2 systemen weergegeven. De internationale en de Duitse weergave.

In het onderstaande is steeds de internationale symboliek gebruikt.

 

      

In het kort volgt hier de betekenis van de verschillende symbolen:

 

A

Wildkleurfactor. Vorming van de kleurbanden. Oogringen, kaakranden, onderzijde kop, onderzijde staart, achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbenen en de buik zijn wit van kleur.

a

…enkleurig, de wildfactor is afwezig.

B

Op deze factor berust het zwarte pigment.

b

Het zwarte pigment ontbreekt waardoor de kleur bruin wordt.

C

Deze factor regelt de pigmentvorming. ( kleuruiting)

c

Albino, pigmentvorming niet aanwezig.

D

Op deze factor berust de verdunningsfactor.

d

Blauw, door het niet aanwezig zijn van het zwart pigment treedt de verdunningsfactor op.

E

BeÔnvloed de hoeveelheid geel of zoals men wil het zwarte pigment in het individuele haar of in de gehele pels.

e

Geel, indien de factor voor de hoeveelheid zwart ontbreekt. Madagaskar, indien de factor voor de hoeveelheid zwart niet geheel ontbreekt ( sluier, donkere waas) .

 

Ed

De factor E heeft nog een mutatie ondergaan, namelijk ED. Dit is een mutatie waarbij de hoeveelheid zwart ( kleur) toeneemt. Deze mutatie is dominant. ( grauwfactor) Door de toename van de hoeveelheid kleur verdwijnt de witte wildkleuruitmonstering op de oogringen, kaakranden enz.

Ook de buikkleur verandert van wit naar gekleurd.De tussenkleur wordt smaller en is niet scherp begrensd.

In de volgorde van dominant naar recessief: E , Ed, e.

 

De symbolen voor konijngrijs: ABCDE

                                                   ABCDE

 

 

                

De symbolen voor blauwgrijs: ABCdE

                                                  ABCdE

 

                      

De symbolen voor blauwgrauw: ABCdEd

                                                     ABCdE

Hoe zijn blauwgrijs en blauwgrauw ontstaan? (Dit onderwerp is iets aangepast iets aangepast door Cato)

Blauwgrijs is ontstaan door en mutatie in de factor D bij konijngrijs.Door de verandering van beide hoofdletters D in d wordt de kleur blauw, want door het niet aanwezig zijn van de factor zwart treedt de verdunningsfactor op.Dus het verschil tussen konijngrijs en blauwgrijs is dat alles wat bij konijngrijs zwart is, is bij blauwgrijs vervangen door blauw. Ook de donkerbruine oogkleur van konijngrijs is veranderd in een blauwgrijze oogkleur.

 

Blauwgrauw is ontstaan door mutaties in de factoren D en E bij konijngrijs.

Doordat de factor D weer veranderd is in d, is het zwart dus vervangen door blauw = Blauwgrijs

Van Blauwgrijs naar Blauwgrauw: Door verandering van 1 van beide factoren E in ED, is de hoeveelheid kleur toegenomen, waardoor de witte wildkleuruitmonstering verdwijnt en de buikkleur de dekkleur volgt, welke richting lichtgrijs is met een regelmatige blauwe ticking. Ook de tussenkleur verandert, deze wordt smaller en is niet scherp begrensd. Ook de oogkleur is blauwgrijs geworden, i.p.v. donderbruin.

 

Hoe fok je blauwgrijs?

Hieronder enkele voorbeelden. Blauwgrijs kun je op verschillende manieren creŽren.

 

Schema 1: Blauwgrijs x BlauwgrijsABCdE  x ABCdE ABCdE

                                                              ABCdE      ABCdE     ABCdE

In de 1e generatie heeft men 100% blauwgrijze jongen.

 

Voor het gemak laten we de symbolen die gelijk zijn even weg.

Schema 1

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

 Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

 

 

Ook kun je konijngrijs kruisen met blauwgrijs

Schema 2:  Konijngrijs x Blauwgrijs = ABCDE  x ABCdE →  ABCDE  =F1

                                                               ABCDE     ABCdE       ABCdE

 

Dan krijg je in de F1 ( indien konijngrijs zuiver is voor de kleur) 100 % konijngrijze jongen. Maar deze zijn fokonzuiver.

F1= 1e generatie jongen uit de paring.

Voor het gemak laten we de symbolen die gelijk zijn even weg.

 

Schema 2

AD

AD

Ad

AD

Ad

AD

Ad

 Ad

AD

Ad

AD

Ad

Deze F1 heeft een verschil van 1 factor, te weten Dd. De F1 onderling gekruist geeft de F2.

Zie Schema 3.

 

Schema 3 : konijngrijs x konijngrijs, beide fokonzuiver   ABCDE x ABCDE= → F2

                                                                                            ABCdE    ABCdE

 

Voor het gemak laten we de symbolen die gelijk zijn even weg.

Schema 3

 

AD

 

Ad

AD

1

AD

AD

3

AD

Ad

Ad

2

AD

Ad

4

Ad

Ad

 

F2:

25% homozygoot konijngrijs , zie vak 1 , = zuiver konijngrijs = ABCDE

                                                                                               ABCDE

50% is hetrozygoot konijngrijs, zie vakken 2 en 3 = onzuiver konijngrijs = ABCDE

                                                                                                               ABCdE

 

25% homozygoot blauwgrijs , zie vak 4 , = zuiver blauwgrijs grijs = ABCdE

                                                                                                      ABCdE

 

Hier onder nu een schema van een kruising tussen Konijngrijs x Blauw.

 

We gaan er van uit dat beide kleuren fokzuiver zijn ( = homozygoot)

Blauw = aBCdE

              aBCdE

 

Schema 4: Konijngrijs x Blauw = ABCDE x aBCdE   →ABCDE  = F1

                                                       ABCDE    aBCdE      aBCdE

Schema 4

 

AD

 

AD

ad

 

AD

ad

 

AD

ad

ad

 

AD

ad

 

AD

ad

 De F1 = 100% konijngrijs, maar fokonzuiver voor de kleur.

Zoals u ziet heeft de F1 2 kleuren die van elkaar verschillen, te weten de factoren A en D.

Voor het gemak laten de symbolen die gelijk zijn even weg.

 Hieruit kunnen we verschillende combinaties maken namelijk AD, Ad, aD en ad

Indien we de F1 onderling kruisen krijgen we de F2. Deze heeft 16 mogelijkheden.

Zie schema 5. =          ABCDE x ABCDE = F2

                                    aBCdE      aBCdE

 

Schema 5

 

AD

 

Ad

 

aD

 

ad

AD

1

AD

AD

2

Ad

AD

3

aD

AD

4

ad

AD

Ad

5

AD

Ad

6

Ad

Ad

7

aD

Ad

8

Ad

Ad

aD

9

AD

aD

10

Ad

aD

11

aD

aD

12

ad

aD

ad

13

AD

ad

14

Ad

ad

15

aD

ad

16

ad

ad

De vakken1-2-3-4-5-7-9-10-13 zijn konijngrijs. Alleen vak 1 is zuiver konijngrijs voor de kleur( homozygoot).

De vakken 6-8-14 zijn blauwgrijs. Alleen vak 6 is fokzuiver voor de kleur blauwgrijs ( homozygoot)

De vakken 11-12 -15 zijn zwart Alleen vak 11 is homozygoot voor de kleur. ( zuiver zwart)

Vak 16 is blauw en homozygoot voor de kleur. Zuiver blauw dus.

 

Opmerking van Cato: Bij alleen de blauwe weet je dat de kleur zuiver is, als je er van uit gaat dat de blauwe in schema 4 ook zuiver is.

Bij alle andere jongen kun je  aan de buitenkant niet zien of de kleur zuiver is!

Blauwgrauw kun je door verschillende kruisingen creŽren.

Deze kleur vererft intermediair, ( tussenvorm) en is dominant t.o.v. de wildkleur.

 

Blauwgrauw  x Blauwgrauw ABCdEx  ABCdEd→F1= schema 6

                                                ABCdE     ABCdE

Schema 6

 

dEd

 

dE

dEd

1

dEd

dEd

3

dE

dEd

dE

2

dEd

dE

4

dE

dE

 

De F1 geeft:

25%te donkerblauw grauw. Zie vak 1

50% blauwgrauw, zie vak 2 en 3;  zijn fokzuiver voor de kleur

25% blauwgrijs.Zie vak. 4

 

Blauwgrauw x Blauwgrijs ABCdEd   x   ABCdE   → F1= schema 7

                                                        ABCdE          ABCdE

 

             

Schema7

 

dEd

 

dE

dE

1

dEd

dE

3

dE

dE

dE

2

dEd

dE

4

dE

dE

 

De F1 geeft:

50% Blauwgrauw, zie vak 1 en 3, fokzuiver voor kleur

50& Blauwgrijs, zie vak 2 en 4, fokzuiver voor de kleur.

 

 

Nu IJzergrauw x Blauwgrijs.

 

IJzergrauw x Blauwgrijs = ABCDEd x ABCdE→ F1→50% ijzergrauw en 

                                            ABCDE      ABCdE              50%konijngrijs, beiden

                                                                                                         fokonzuiver voor de kleur.

De factor D en E verschillen, je hebt namelijk Dd en EEd.

Hieruit kun je de volgende combinaties maken: DE ,DEd, dE en dEd.

In schema 8 zie je de F1 onderling gekruist.

 

Schema 8

 

DEd

 

dEd

 

DE

 

dE

DEd

1

DEd

DEd

2

dEd

DEd

3

DE

DEd

4

dE

DEd

dEd

5

DEd

dEd

6

dEd

dEd

7

DE

dEd

8

dE

dEd

DE

9

DEd

DE

10

dEd

DE

11

DE

DE

12

dE

DE

dE

13

DEd

dE

14

dEd

dE

15

DE

dE

16

dE

dE

 

Er kunnen 5 kleuren ontstaan:

IJzergrauw, zie vakken 3-4-7-9-10-13 ( 3-9 zijn zuiver)

Staalgrauw, zie vakken 1-2-5

Blauwgrauw, zie vakken 6-8-14 (8 en 14 zijn zuiver)

Maar:= te donker Blauwgrauw, zie vak 6

Konijngrijs, zie vak 11-12-15 (11 is zuiver)

Blauwgrijs, zie vak 16

 

Ook IJzergrauw x Blauw is goed te gebruiken.

De F1 geeft :

ABCDEd x aBCdE →F1→ Konijngrijs of IJzergrauw, allebei fokonzuiver voor de kleur.

ABCDE     aBCdE

 

De factoren A, D en E verschillen t.o.v. elkaar.

Men kan hier 8 combinaties maken: ADEd, AdEd, aDEd, adEd, ADE, AdE, aDE en adE in de F2.

Wanneer men de F1 onderkruist krijgt men inde F2 64 mogelijkheden!En er kunnen 8 kleuren uitvallen.

Dit zijn,: 18 IJzergrauw, 12 zwart, 9 staalgrauw, 9 blauwgrauw, 9 konijngrijs, 3 staal blauwgrauw( is te donker blauwgrauw), 3 blauwgrijs en 1 blauw.

 

Het selecteren op kleur.

Hier nog enkele tips waar u op moet letten bij deze kleuren:

Blauwgrijs: Dekkleur: licht bruingrijs met regelmatige blauwe ticking, deze mag niet te donker worden. Dit ontstaat door te veel of te lang doorlopende blauwe haarpunten( ticking).Hierdoor wordt de ticking onregelmatig.Ook mag deze niet teveel schifting (pigmentarme haarpunten) of te veel schimmel (pigmentloze haarpunten) vertonen.

Buikkleur: Goed opletten dat deze mooi wit is, en een goede blauwe grondkleur laten zien.

Tussenkleur(licht) bruingrijs, is scherp begrensd, en mag niet verwateren ( onscherp) of te rood worden. Grondkleur: (licht) grijsblauw, let op dat deze niet te zwak wordt. Bij jonge dieren wil de grondkleur aan dek nog wel eens wit zijn, doe deze dieren niet meteen weg. Pas als deze dieren +/- 5 maanden zijn, en de grijsblauwe grondkleur er dan nog niet is, moet men deze uitselecteren.

Blauwgrauw: Dekkleur: Lichtgrijs met regelmatige ( donker) blauwe ticking.Dekkleur mag niet te donker worden, dit ontstaat door te veel of te lang doorlopende blauwe haarpunten( ticking).Hierdoor wordt ook de ticking onregelmatig. Ook wil de dekkleur nog wel eens schimmel( pigmentloze haartoppen) vertonen.Of schifting( pigmentarme haartoppen).

Buikkleur: Let goed op dat deze de dekkleur volgt, want deze wil nog wel eens aan de lichte kant zijn. Idem onderzijde staart.( invloed nog van de wildkleur).Verder moet de buikkleur ook een goede blauwe grondkleur laten zien. Tussenkleur: Deze moet (licht) brui zijn en mag niet te breed, scherp begrensd of te zwak van kleur zijn. Grondkleur: blauw, ook hier geldt net als bij blauwgrijs, dat jonge dieren die nog geen blauwe grondkleur aan dek vertonen, men deze pas uitselecteren op een leeftijd van +/- 5 maanden indien deze dan nog geen blauwe grondkleur vertonen.

 

Tot slot:

Na allerlei opmerkingen en aanwijzingen wil ik aan het einde van dit relaas wel even kwijt, dat als een blauwgrijs of Blauwgrauw dier de juiste kleur heeft, dit een lust voor het oog is. Hopende met bovenstaand verhaal u het een en ander duidelijk gemaakt te hebben, wens ik u veel succes met de fokkerij.

 

Theo van 't End.

↑ Konijngrijze Nederlandse Hangoor Dwergen van "Catootjes konijntjes". Foto's: C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n