Index                                                        

Veel gestelde vragen

1- Hoe kan ik het beste een konijn optillen ?

2- Is 1 konijn in een hok zielig ? Als ik 2 konijnen in 1 hok wil doen, wat kan ik dan het beste nemen ?

3- Kan een konijn in de winter buiten blijven ?

4- Moeten de nageltjes en de tandjes van een konijn geknipt worden ?

5- Mijn konijn plast rood , wat is er aan de hand ?

6-  Waarom eet een konijn zijn eigen ontlasting op ?

7- Hoe oud kan een konijn worden ?

8- Moet ik mijn konijn laten inenten / vaccineren ?

9- Op welke leeftijd kan ik mijn konijn onvruchtbaar laten maken ?

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1- Hoe kan ik het beste een konijn optillen ?

Cato: ik pak met mijn rechterhand het konijn om de schouders, til hem / haar op  en ondersteun het lijfje met mijn andere hand. Daarna houd ik het konijn tegen mij aan en ondersteun het met mijn ene hand en leg mijn andere hand tegen zijn / haar ruggetje.

 Dier en Zorg Gids. Konijnen optillen. Hoe pak je een konijn het beste op ? Zie: https://dierenzorggids.nl/artikel/konijn-optillen-hoe-pak-je-een-konijn-het-beste-op/

LICG: Konijnen hanteren  . Zie   https://www.licg.nl/konijnen-en-knaagdieren/konijnen-hanteren/

WikiHow: Een konijn optillen. Zie: https://nl.wikihow.com/Een-konijn-optillen

2- Is 1 konijn in een hok zielig ? Als ik 2 konijnen in 1 hok wil doen, wat kan ik dan het beste nemen ?

Verschillende mensen zullen hier verschillend over denken.Daarnaast is ook elk konijn verschillend.Misschien heeft het ene konijn  behoefte aan gezelschap en is het andere liever alleen.Ze kunnen het ons niet zeggen.

Bij hobbyfokkers zitten volwassen  konijnen meestal alleen in een hok.

Heeft u ervaring met meerdere konijnen in één hok  en heeft u iets te melden over dit onderwerp?Mail naar: cato@catootjeskonijntjes.nl

Is één konijn in een hok zielig?  

Het is natuurlijk heel aandoenlijk, twee konijnen of meer in één hok, die tegen elkaar aanliggen, elkaar likken en speels achter elkaar aan rennen. Maar vergeet niet dat konijnen het elkaar ook moeilijk kunnen maken. Zeker als één van de konijnen duidelijk de baas is en de andere(n) lastig valt. Hierbij bedoel ik niet de paringsdrang .Meerdere konijnen in één hok zullen paringsdrang gaan vertonen, ook al zijn ze onvruchtbaar. Natuurlijk kan het het andere konijn irriteren als de ene steeds wil paren en hij of zij niet. Het is belangrijk dat de konijnen de ruimte hebben. Zo kunnen ze elkaar "ontvluchten"als ze dat willen.

Ik zelf vind één konijn in een hok niet zielig. Natuurlijk moet het konijn goed verzorgd worden en zijn/haar aandacht krijgen. Het is ook prettig voor het konijn dat hij / zij wat te zien heeft. Dus niet in een donkere hoek in de schuur staat. U hoeft echt niet de gehele dag met het konijn te spelen of tegen te praten. Ik denk dat het konijn dat ook niet prettig vindt....Veel mensen / kinderen nemen een konijn om af en toe op te pakken en te aaien. Maar een konijn die zelden of nooit opgepakt en geaaid worden zal zich waarschijnlijk  "schuwer" gaan gedragen.

●Als ik twee konijnen in één hok wil doen, wat kan ik dan het beste nemen?

U heeft besloten twee  konijnen aan te schaffen en ze samen in één hok te doen.Vaak wordt er gevraagd: Wat kan ik het beste nemen? Twee voedsters, twee rammen of een ram en een voedster? En welke moet ik onvruchtbaar laten maken als ik geen jonge konijntjes wil?

* Twee rammen in één hok raad ik af. Twee jonge rammetjes uit een zelfde nest zal in het begin goed gaan. Maar meestal er komt een tijd dat het niet goed  meer zal gaan. Ze gaan vechten / het elkaar moeilijk maken. De haren zullen in het rond vliegen en zullen elkaar gaan bijten."Ik ben hier de sterkste."....Wellicht zullen er gevallen zijn waarin het wel goed gaat. Hoe het zal vergaan als één of beiden onvruchtbaar zijn gemaakt is mij niet bekend.( 15-2-2010 Fokker mailt: Op de leeftijd dat ze begonnen te sproeien heb ik ze beiden laten castreren. Ze zijn toen veel rustiger geworden en zijn totdat ze dood gingen bij elkaar blijven zitten, zonder problemen)

*Een ram én een voedster.....u begrijpt het al....daar zullen zeer waarschijnlijk jonge konijntjes bij komen als u één van beiden niet onvruchtbaar laat maken. ( men adviseert doorgaans om de ram te laten castreren)  Komen ze uit verschillende nesten dan raad ik aan, als dat mogelijk is,  ze te "nemen" van ongeveer dezelfde leeftijd en ze bij elkaar te plaatsen gelijk nadat ze de moeder verlaten. Allebei voor het eerst alleen( moederloos)...ze zullen elkaar waarschijnlijk als steun zoeken. En ze zijn al gewend om met meerdere in één hok te verblijven.

*Twee voedsters.....het liefst uit één nest. Komen ze uit verschillende nesten dan raad ik aan, als dat mogelijk is,  ze te "nemen" van ongeveer dezelfde leeftijd en ze bij elkaar te plaatsen gelijk nadat ze de moeder verlaten hebben .Allebei voor het eerst alleen( moederloos)...ze zullen elkaar waarschijnlijk als steun zoeken. En ze zijn al gewend om met meerdere in één hok te verblijven.

*Twee voedsters: Moeder en dochter kunnen natuurlijk ook.

*Voedster en ram: Moeder en zoon.....en 1 onvruchtbaar laten maken.

____________________________________________________________________________________________________________________

Uit: KONIJNEN  101 vragen aan dierenarts Henk Lommering (1990)

Is het beter één of meerdere konijnen te nemen?

In het algemeen verdragen konijnen andere soortgenoten slecht.Mannetjes gaan alleen als ze heel jong zijn vriendelijk met elkaar om, maar zijn ze eenmaal volwassen, dan gaan ze elkaar niets ontziend te lijf.Door krabben en bijten kunnen ze elkaar ernstig verwonden..Ook tussen vrouwtjes kan het onderling tot grote gevechten komen, vooral als ze gehouden worden in een te kleine ruimte.Is het gebied waar konijnen worden gehouden groter, bijvoorbeeld op een kinderboerderij, dan zullen met name de vrouwtjes goede vriendinnen worden.Een mannetje zal het natuurlijk ook goed met een vrouwtje kunnen vinden, maar daar komen onherroepelijk jongen van.Een mogelijkheid is het mannetje te castreren.Maar ook dan wil de onderlinge verstandhouding tussen de konijnen nogal eens verslechteren.Wilt u meerdere konijnen als huisdier, dan is het een verstandige keuze zusjes uit dezelfde worp te nemen.

3- Kan een konijn in de winter buiten blijven ?

 

Een gezond konijn kan in de winter gewoon buiten blijven.  

* Zorg dat het hok niet op de tocht staat  . 

* Zorg voor een droog hok. Een hok die niet lekt en met een droge"vloerbedekking"( zaagsel , stro en hooi)

* Is het erg koud, geef wat extra stro..en schud voor de nacht het stro wat op, zodat het losser wordt. Uw konijn kan hier dan onder kruipen als hij dat wil.

* Is het erg koud en waait het....hang iets voor het hok , zodat het konijn niet in de wind/tocht hoeft te zitten. Plaats eventueel een nachthokje in zijn hok , waarin hij zich kan verschuilen.

* Bevriest het water? Haal het waterflesje s'nachts weg ( het flesje zal kapot vriezen) en geef de volgende ochtend vers water. Als het water overdag ook bevriest, het waterflesje regelmatig weghalen ..en weer terughangen.

* Uit: KONIJNEN  101 vragen aan dierenarts Henk Lommering (1990)

Kan ik  in de winter mijn konijn buiten laten zitten?

Konijnen hebben een goed isolerende, dichtbehaarde vacht .De dieren kunnen dus goed tegen kou en kunnen derhalve in de winter, als het koud is, buiten in het hok blijven. Op deze algemeen regel vormen dieren met een dunnen beharing zoals Angora, de Engelse Hangoor of de Rex echter een uitzondering .Het is beter deze dieren tijdens strenge koude binnen te halen. Waar alle konijnen niet tegen kunnen , zijn vocht en tocht. Zowel vocht als tocht tasten het isolerende vermogen van de vacht aan met het gevolg dat het dier het koud krijgt en snel ziek wordt. Zorg er daarom voor dat er geen kieren of gaten in het hok zitten waardoor het kan tochten. Ook dient er een soort afdakje boven het hok gemaakt te worden zodat er geen regen in het hok kan vallen. Hebben de najaarsstormen er toch voor kunnen zorgen dat het in het hok nat geworden is, maak deze dan zo snel mogelijk schoon en droog. Vergeet niet dat een konijnen dat in de winter buiten blijft een hogere stofwisseling zal krijgen en dus ook meer gaat eten.

 

4- Moeten de nageltjes en de tandjes van een konijn geknipt worden ?

Nageltjes: De nageltjes van een konijn moeten af en toe geknipt worden. Dit zal ongeveer 2x per jaar nodig zijn .Zie: De verzorging -  Bezigheden van de konijnenfokker

Tandjes: Het is niet normaal dat de tandjes van een konijn geknipt moeten worden. Als dat nodig is, dan  heeft  uw konijn een gebitsafwijking. Heeft uw konijn een gebitsafwijking waardoor de tanden doorgroeien of omkrullen, dan kan u de tanden knippen of laten knippen om het konijn onnodig lijden te besparen. Het konijn kan namelijk niet goed eten met een verkeerd gebit en zal daardoor ondervoed raken. ( Soms is het helaas nodig om een konijn met een fout gebit te laten inslapen)

____________________________________________________________________________________________________________________

Uit: KONIJNEN  101 vragen aan dierenarts Henk Lommering (1990)

Moeten de nagels van een konijn geknipt worden?

Het is belangrijk regelmatig de nagels van het konijn te controleren. Konijnen die los door de kamer mogen lopen of een buitenren hebben, zullen niet snel te lange nagels krijgen, maar maar ook daar is een controle af en toe op zijn plaats. Vooral bij oude dieren komen te lange nagels regelmatig voor. De nagels van een konijn zijn te lang als ze in allerlei vreemde bochten onder het voetkussentje van het pootje staan. Let er op dat een konijn aan de voorpoot 5 nagels en aan de achterpoot 4 nagels heeft. e lange nagels vormen voor het konijn een handicap. De dieren bewegen minder, komen in het ergste geval minder naar de voer en drinkbak en kunnen daardoor vermageren. De nagels kunnen geknipt worden met een scherpe tang of schaar .Pas er voor op niet in het "leven"te knippen. Het gedeeltje van de nagel dat vlak bij de teen zit, bevat namelijk zenuwen en bloedvaten. Indien u daar in knipt, gaat de nagel bloeden en heeft het dier pijn. Weet u niet precies tot hoever u kunt knippen, ga dan naar een dierenarts of raadpleeg een ervaren konijnenhouder.

Wanneer moet ik de tanden van mijn konijn knippen?

Zoals iedereen wel bekend is , is een konijn een knaagdier. Voor dit "knagen"zijn ze uitgerust met 6 snijtanden , 4 in de bovenkaak en 2 in de onderkaak. Deze snijtanden groeien het hele leven van het dier gewoon door. Door de bewegingen die de snijtanden tijdens het knagen ten opzichte van elkaar maken, slijten ze af en blijven daardoor vlijmscherp. Het is nu eenvoudig in te zien dat de tanden niet goed afslijten als boven en ondersnijtanden niet goed op elkaar passen. Dit kan veroorzaakt worden door standsveranderingen van de boven en onderkaak( meestal een erfelijke kwestie)of door het ontbreken van één van de snijtanden. Het gevolg van dit alles is dat één of meerdere snijtanden niet goed afslijten en dus gewoon doorgroeien. Aangezien deze tanden per 5 weken wel een centimeter kunnen groeien, ontstaan snel lange, enigszins kromme tanden..Deze tanden worden "olifantstanden"genoemd .Door deze lange tanden zullen de konijnen niet meer voldoende kunnen eten en een vermagering is dan ook in vele gevallen het gevolg. De enige remedie die is de lange tanden te knippen. Begin daar niet zelf aan aangezien er met de tandentang zeer snel schade aan de andere structuren in de mond  toegebracht kunnen worden. Soms is het eenmalig inkorten van de lange tanden voldoende, maar in de meeste gevallen dienen deze tanden regelmatig( om de 2 tot 3 maanden) geknipt te worden. Controleer de tanden van het konijn dan ook op gezette tijden., zodat u snel weet waneer de afslijting te wensen overlaat De tandcontrole is eenvoudig uit te voeren door met duim en wijsvinger rustig de onder en bovenlip van het konijn op te tillen.

5- Mijn konijn plast rood , wat is er aan de hand ?

Mijn konijn  plast rood / bloed....

Rode urine.

Bron: www.dierenartsonline.nl

De urine is vaak donker en roodbruin, die ten onrechte vaak voor bloed of een blaasontsteking
wordt aangezien.
Dit kan worden veroorzaakt door kleurstoffen uit de voeding en door een bepaald hormoon, dat afgescheiden wordt tijdens de bronstige periode.

____________________________________________________________________________________________________________

Bron: www.konijnenstichting.nl

Rode urine.

Urine van een konijn is er in allerlei kleuren. Het varieert van doorzichtig wit, tot heel, rood en bruin. Veel mensen schrikken als ze rode urine zien end enken dat het konijn bloed heeft geplast..Maar meestal is er niets aan de hand. De rode kleur  wordt vaak veroorzaakt door onschuldige stoffen in het voedsel( b.v wilgen- of dennentakken) , door verandering in de hormonen of door invloed van het licht op de urine. Twijfel je of het bloed of rode kleurstof is, zuig wat urine op in een schoon plastic spuitje en breng het naar de dierenarts voor onderzoek.

____________________________________________________________________________________________________________

Bron: www.konijnen.nl

Rode urine: Bloed of Plantpigment?

Oorspronkelijke titel: Blood or porfyrine?
Auteurs: Sandi Ackerman en Barbara Deeb

Vertaling: Monique van Iersel

 

Het kan in elke tijd van het jaar gebeuren, maar vooral in de kerstvakantie wordt de House Rabbit Society bedolven onder telefoontjes van bezorgde konijneneigenaren, die zeggen dat hun konijn "bloederige urine" produceert. Meestal is het niet wat ze denken, maar het is begrijpelijk dat deze mensen zich zorgen maken, omdat de feiten niet algemeen bekend zijn.

Het boek "The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents" door Harkness en Wagner bevat één paragraaf over dit onderwerp:

"Bloederige urine is zeldzaam bij konijnen en knaagdieren. Veel gevallen van "bloederige" urine blijken veroorzaakt te worden door porfyrine-pigment in de urine, of door een bloederige vaginale afscheiding, die geassocieerd wordt met een adenocarcinoom van de baarmoeder, poliepen of een abortus. Dikke witte urine die oranjerood pigment bevat is een teken van een overmaat aan calcium in de voeding."

Bloederige urine kan dan zeldzaam zijn bij konijnen; roodgekleurde urine is dat zeker niet. Mensen die met huiskonijnen leven, zullen dit ondervinden. Het boek "Diseases of Domestic Rabbits" door Lieve Okerman bevat hier twee zinnen over:

"Een rode kleur van de urine wordt soms gezien bij konijnen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door plantpigmenten, en het heeft geen invloed op de gezondheid van het dier."

Rode urine is een beschrijvende term voor een toestand waarbij de kleur van de urine van het konijn varieert van de normale bleekgele kleur tot donkergeel, worteloranje, bruin of helderrood. Rode urine is geen medisch probleem. De kleur is gewoonlijk binnen één tot drie dagen weer normaal, hoewel ik een paar konijnen heb gehad waarbij dit drie tot vier weken duurde. Witte urine kan op een teveel aan calcium in de voeding wijzen; als de urine vele dagen wit blijft, zou the nuttig kunnen zijn om de voedingsgewoonten van je konijn met je dierenarts te bespreken. Donkere urine door hitte, stress of uitdroging kan behandeld moeten worden met vloeistoftherapie.

Om duistere redenen (mijn konijnen eten allemaal hetzelfde voer, drinken hetzelfde water en krijgen dezelfde snacks) krijgen sommige konijnen rode urine en andere niet. Rode urine (door een teveel aan urinepigment) kan in de volgende situaties optreden:

Tijdens behandeling met antibiotica

Bij de eerste kou in de herfst

Na het eten van dennentakken

Na het eten van wortels, spinazie of andere groenten die bètacaroteen bevatten

Het is niet nodig om in paniek te raken als je een kleurverandering van de urine van je konijn ziet. Hematurie (*echt bloed in de urine) kan echter optreden door veel verschillende ziektes in het urogenitale systeem. Een ongesteriliseerde voedster kan een bloederige afscheiding uit haar vulva hebben, of druppeltjes bloed uit de vagina na het plassen, wat verward kan worden met hematurie. Deze beide tekenen kunnen wijzen op baarmoederkanker. Een ongecastreerde ram kan kanker aan zijn genitaliën hebben of een trauma doorgemaakt hebben, wat de oorzaak kan zijn van bloed wat bij zijn urine verschijnt.

BLOED IN DE URINE (HEMATURIE)

Als we rode urine zien, maken de meesten van ons zich zorgen over een blaas- of urineweginfectie. Echt bloed in de urine is echter heel moeilijk te zien met het blote oog.

Als de hematurie door een nieraandoening veroorzaakt wordt, hoeft er geen bemoeilijkte mictie (*plassen) aanwezig te zijn, maar dit is wel het belangrijkste symptoom van een blaasaandoening. Een konijn die moeite heeft met plassen vertoont een typische houding: hij hij zit ongewoon lang op de puntjes van zijn achterpoten, met zijn staart hoog in de lucht. Verschoon, als hij erin gezeten heeft, meteen de plasbak, zodat je kunt zien of hij echt geplast heeft. Het kan zijn dat hij maar een paar druppeltjes tegelijk kan produceren, omdat hij ook heel vaak pogingen doet om te plassen. Als je echter urine in de bak ziet, kun je wel tot de volgende morgen wachten met het raadplegen van je dierenarts. Als je echter geen urine ziet, kan er een blokkade in de urinewegen zijn, en dan is het tijd dat je naar de spoedarts gaat.

In het geval van een moeilijke drang tot urineren is een analyse van de urine nodig. Als er naast het moeilijke urineren ook hematurie aanwezig is, is een aandoening van de blaas waarschijnlijk. Aanvullend onderzoek kan dan nodig zijn, bijvoorbeeld röntgenfoto's, een urinekweek of bloedonderzoek. De interpretatie van de bevindingen moet gebaseerd zijn op kennis van de anatomische en de biochemische variaties tussen konijnen en andere kleine dieren.

Je hoeft je konijn niet door de dierenarts te laten onderzoeken als hij door pigment veroorzaakte rode urine heeft. Maar wanneer moet je dan naar de dierenarts? Als je een rode of roze kleur in de urine ziet (oranje is oké), en er zijn geen andere symptomen, dan kun je wachten tot het gewone spreekuur om je dierenarts de urine op de aanwezigheid van bloed laten testen.

Als je ziet dat het konijn moeite doet om te plassen, maar er komt geen urine, dan moet je zo snel mogelijk een dierenarts opzoeken. Een spoedarts moet bepalen of er een blokkade van de urinewegen is, waardoor je konijn niet kan plassen. Als er geen blokkade is, kun je wachten tot de volgende dag, zodat je eigen dierenarts kan bepalen of hij het konijn verder wil onderzoeken, en of een verdere behandeling noodzakelijk is.

6-  Waarom eet een konijn zijn eigen ontlasting op ?

Waarom eet een konijn zijn eigen keutels op?

Dit is nodig omdat niet alle voedingsstoffen en energie bij de eerste darmpassage uit het voer gehaald kunnen worden. Grote onverteerbare delen worden gelijk uitgepoept. Dit zijn de gewone droge harde keutels. De overige kleinere deeltjes worden eerst achtergehouden en bewerkt in de blinde darm: het caecum. Deze keutels worden in groepjes uitgescheiden en rechtstreeks uit de anus opgegeten door het konijn. Bij de tweede passage door de darmen worden alle stoffen die nodig zijn uit deze keutel gehaald.

 

    Konijnen hebben twee soorten keutels.
  • Gewone keutels, deze zijn groot, stevig van vorm en licht van kleur. Het is normaal als je die in grote hoeveelheden ziet liggen.
  • Blindedarmkeutels, zijn klein, zacht en donker van kleur. Als het goed is zie je deze keutels niet. Ze worden gelijk opgegeten.
    Indien het konijn teveel konijnenvoer (biks, korrels) krijgt, krijgt het dermate veel energie binnen dat het zijn eigen poep niet meer zal opeten! De caecumkeutels zitten dan aan de kont geplakt en er wordt ten onrechte gedacht aan een probleem met de ontlasting terwijl het een voedingsprobleem is. Lees bij het hoofdstuk voeding over de juiste hoeveelheid en het goede soort voer.

7- Hoe oud kan een konijn worden ?

Bron:101 vragen aan de dierenarts: Konijnen"van Henk Lommers.

Een konijn wordt gemiddeld zo'n 5 tot 7 jaar oud. Het is niet eenvoudig aan de buitenkant iets over de leeftijd van het konijn te zeggen. Bij raskonijnen kan men naar de tatoeage kijken . Sommige konijnen kunnen zeer oud worden. Wel 15 tot 17 jaar. Het zijn met name de voeding en de verzorging die in dit kader  voor het konijn erg belangrijk zijn. Als het konijn driekwart van zijn leven achter de rug heeft , dus zo'n 4 jaar oud is, wordt het konijn oud genoemd. Er kunnen dan allerlei gebreken optreden. Natuurlijk moet zo'n oud dier met wat extra zorg omringd worden.. Een simpele ziekte zou al fataal kunnen zijn. Verzorg het oude konijnen daarom in alle rust en verplaats het hokje zo min mogelijk

8- Moet ik mijn konijn laten inenten / vaccineren ?

Dit wordt nog al eens gevraagd als men een konijntje komt ophalen.

Bij vaccinatie van konijnen denkt men vooral aan vaccinatie tegen myxomatose en RHD. Zie: Vaccinatie konijnen Als een konijn niet wordt ingeënt loopt men natuurlijk een zeker risico. Zeker als men in waterrijke gebieden woont of waar wilde konijnen bij uw huis kunnen komen .U moet voor u zelf bepalen of u dat risico wilt nemen .En natuurlijk moet er voor betaald worden. Vraag bij uw dierenarts wat het kost. Er zijn vaak inentingsspreekuren voor konijnen en dan betaald u minder.

Ik zeg er altijd bij: een konijn kan sterven aan myxomatose en RHD, maar een konijn kan ook door andere ziektes dood gaan waar men niet tegen kan inenten. Niet alle konijnen sterven van ouderdom. Als een konijn dood gaat is ook vaak de reden onbekend. Het ene konijn is ook sterker dan de ander, net zo als dat  bij mensen is. Een goede verzorging is zeker het halve werk./ Voor de andere helft zou u uw konijn kunnen laten inenten.  Geef een goede en regelmatige voeding en verschoon het hok regelmatig. Een nat en vies hok is vervelend voor het konijn en het trekt tevens muggen en vliegen aan. Muggen en vliegen spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van besmettelijke ziektes .Is het hok erg vies  en plakt de poep aan het konijn...dan heeft men kans dat de maden" hun kans grijpen...."daar gaan wij ons lekker nestelen."De maden zullen zich in de huid vreten..eitjes leggen..enz.. Dit is erg voor het konijn en zeer vies om te zien. Ook hieraan kan een konijn sterven.

Er moet dus niets....men heeft een keus. Vaak is het: Accepteer ik de kosten van vaccinatie?

9- Op welke leeftijd kan ik mijn konijn onvruchtbaar laten maken ?

Castratie en Sterilisatie konijnen

Vanaf welke leeftijd kan een castratie? Een konijn castreren of laten helpen kan vanaf een leeftijd van 4-5 maanden.

Bron: http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/konijn/castratie.html

Sterilisatie van het konijn   U kunt uw konijn vanaf de leeftijd van 6 maanden laten steriliseren.

Konijnen zijn vruchtbaar vanaf 3-5 maanden leeftijd. Een vrouwtje kan gedekt worden zodra ze vruchtbaar is. Wij raden dan ook aan vanaf die leeftijd de mannetjes en vrouwtjes van elkaar te scheiden. Als een konijn gedekt is duurt de dracht tussen de 29 en 33 dagen.

Bron: http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/konijn/sterilisatie.html

         

                                                                                                                          

                               

n