Index                                                        

 

Hoe & Wat voor de beginnende konijnenfokker

Je wilt Nederlandse Hangoor Dwergen gaan fokken en naar tentoonstellingen gaan

  Of een ander konijnenras

   Wat moet je doen?

 

 

   Welk ras ga je fokken? Hoe groter het konijn, hoe groter de hokken moeten zijn , hoe meer mest….en meer voer nodig.

            Bezoek eens een tentoonstelling en wat fokkers voordat je een besluit neemt.

            En let op: De liefde voor dieren / konijnen en het verzorgen ervan moeten voorop staan,

                        en niet de eventuele tentoonstellingsresultaten , anders wordt het een teleurstelling!

                        Het verzorgen van de konijnen vraagt veel tijd ( natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid )

                                en men doet er vaak jaren over om een goede stam te fokken.

                       

            Bezigheden van een konijnenfokker: Zie ook  De verzorging -  Bezigheden van de konijnenfokker

·        aanschaf/maken van hokken/konijnenverblijven en onderhoud van de hokken

·        aanschaf konijnen. Koop je eerste (getatoeëerde) konijnen bij een fokker

·        regelmatig schoonmaken van de hokken en reinigen drinkflesjes en voerbakjes-1x per week

                        En minimaal 1x per jaar hokken ontsmetten

·        konijnen voeren op regelmatige tijden

·        dagelijks zorgen voor vers drinkwater

·        regelmatig hooi, stro en voer aanschaffen

·        controleren van de konijnen op ziekte

·        eventuele zieke konijnen behandelen, indien nodig laten inslapen ( kun je door een dierenarts laten doen )

·        beoordelen welke konijnen je behoudt en welke je weg doet. Je kunt ze nu eenmaal niet  allemaal houden

·        nagels konijnen knippen

·        en wie verzorgt je konijnen in jouw vakantie?

·        bezoek van de vereniging waar je lid van bent ( vergaderingen – verenigingstentoonstellingen - eventueel hokkenbezoeken bij andere collega-fokkers )

·        aanmelden van je konijnen voor tatoeage ( zie verder bij tatoeage) en laten tatoeëren

·        bezoeken van tentoonstellingen / deelname aan tentoonstellingen

·        bezoeken van de activiteiten van je speciaalclub ( zie bij speciaalclub)

                                                                             

  • Je sluit je aan bij een kleindieren – of konijnenfokvereninging. De adressen van de verenigingen kun je vinden op :http://www.kleindiermagazine.nl/  en ga naar "Kleindierplaza" .Hier vind je een link met contactadressen gerangschikt op provincie
  • Bij de vereniging geef je aan dat je een fokkerskaart wilt.

            De fokkerskaarten worden uitgegeven door" Kleindierliefhebbers Nederland". Een fokkerskaart geeft de fokker het recht om zijn dieren te laten tatoeëren door iemand van de vereniging waar je lid van bent.

            Elk jaar heb je een nieuwe fokkerskaart nodig. Je bent tevens lid van de "Kleindierliefhebbers Nederland"

             Op je fokkerskaart staat een nummer. Je fokkersnummer.

            Dit  nummer moet je invullen op de papieren als je naar een tentoonstelling gaat met je konijnen. Als je dus niet in het bezit bent van een fokkerskaart, kun je je konijnen niet laten tatoeëren en niet met je konijnen naar een tentoonstelling gaan.

       

N.K.B ( Nederlandse Konijnenfokkers Bond) is nu aangesloten bij:  "Kleindierliefhebbers Nedeland   " 

                                    

    Tatoeage: Tatoeëren gebeurt tussen de 6e en de 10e week na de geboorte. Dit gebeurt door de tatoeëerder van je vereniging.

De tatoeëerder komt bij je langs of soms moet je naar hem / haar toe gaan. Dat verschilt per vereniging.

            Tatoeage: Rechteroor: laatste cijfer van het jaar waarin het konijnen is geboren + verenigingscode

                                         Linkeroor: 1e cijfer = maand waarin het konijn is geboren, 2e+3e cijfer = hoeveelste konijn  tatoeëerder heeft getatoeëerd in die maand. Bv: 3EF-201→konijnen geboren in 2003, EF was de verenigingscode van konijnen/caviafokvereniging  Apoldro, geboren in februari  = 2e maand en het eerste konijn dat die  man / vrouw tatoeëert van de konijnen die in februari geboren zijn bij leden van die verenging.

          Kosten tatoeage in 2023 bij PVA : € 0,50 per konijn

 

 ●   Speciaalclub: voor veel konijnenrassen bestaat er een speciaalclub. Een club / vereniging die zich alleen bezighoudt met dát ras. Het stelt zich tot doel dát ras te verbeteren.

 

      De Nederlandse Hangoor Dwergen club heeft een eigen site: www.nederlandsehangoordwergenclub.nl

      Hierop vindt u veel informatie over  o.a ras, wat de club doet en organiseert en een ledenlijst.

      Andere speciaalclubs kunt u vinden op het internet / Google . Of vraag het bij de plaatstelijke verenining waar u lid van bent.

 

 

●    Hoe kom je aan een vraagprogramma of te wel een inschrijfformulier voor een tentoonstelling?

           Via de site van het KleindierMagazine:  :http://www.kleindiermagazine.nl/  en ga naar "Kleindierplaza" Hier vind je het tentoonstellingsprogramma .

          

        In het tijdschrift KLEINDIERMAGAZINE staat soms ook informatie over tentoonstellingen.

●    Er zijn verschillende soorten tentoonstellingen

                  - verenigingstentoonstellingen -  tentoonstelling alléén voor leden van de organiserende vereniging

                  - open verenigingstentoonstellingen - tentoonstelling voor leden van die verenging en leden van alle andere verenigingen.

                  - open tentoonstellingen – tentoonstelling waar alle fokkers naar toe kunnen.

                  - provinciale bondstentoonstellingen - voor leden van fokverenigingen uit die provincie

                  - speciaalclubtentoonstellingen - tentoonstelling voor leden die lid zijn van die speciaalclub. Soms wordt dit ondergebracht bij

                              een andere tentoonstelling.

                  - nationale tentoonstellingen - tentoonstelling voor alle fokkers uit binnen- en buitenland

                  - internationale tentoonstellingen – tentoonstelling voor fokkers uit alle landen

                  - Europese tentoonstelling – tentoonstelling voor fokkers uit alle landen van Europa

                  - kampioenstentoonstellingen –tentoonstelling die aan het eind van het tentoonstellingsseizoen wordt georganiseerd.

                             Bijzonder hier aan is dat de dieren door twee keurmeesters afzonderlijk worden gekeurd met daarboven een hoofdkeurmeester

                              die alleen optreedt als de beoordelingen van de keurmeesters meer dan twee punten verschillen.

                             De ingezonden dieren moeten al eerder op een tentoonstelling tweemaal het predikaat ZG of éénmaal F of U hebben gehaald.

                  - gecombineerde verenigingstentoonstellingen - tentoonstelling die door meerdere verengingen wordt georganiseerd.

                  - fokkersdagen – ééndagstentoonstelling van een speciaalclub.( Fokkersdag van de Nederlandse Hangoordwergen Club=

                             eind augustus - NHD, geboren in de eerste 6 maanden van dat jaar, worden voor het eerst gekeurd.

-         Districtsshow – tentoonstelling ….

-         Clubshow – tentoonstelling…..

●  In  het vraagprogramma staat vermeld wanneer men de dieren kan inkooien en uitkooien. Een vraagprogramma is een boekje ( kan ook per e-mail of op website staan ) waar alles in staat wat u moet weten of wilt weten over deze tentoonsteling .  Zoals * wie keurt er...* wanneer is het in en uitkooien...* adressen die men nodig heeft..e.d.

      Inkooien = dieren brengen naar het tentoonstellingsadres en het dier in de aangegeven kooi doen. Bij een tentoonstelling die meerdere dagen duurt, is het inkooien meestal de dag, middag of avond voor de keurdag.Soms kan men bij de keuring aanwezig zijn, vaak ook niet. Kun je wel bij een keuring aanwezig zijn? Doe dat eens, het is zeer leerzaam!

      Uitkooien = konijnen uit de kooi halen op het tentoonstellingsadres en weer meenemen naar huis.

      Aandrager = Diegene die de konijnen tijdens de keuring naar de keurmeester brengt en na de keuring weer terugzet in zijn/haar kooi.

      Schrijver = Diegene die het keurrapport schrijft. De keurmeester geeft aan wat er genoteerd moet worden.

      Helper = Op het inschrijfformulier wordt vaak gevraagd of men wil helpen bij een show. Dan bedoelt men of u wilt schrijven, aandragen of wilt  helpen met  het opbouwen en / of afbreken van de show.

 

      Het invullen van het inschrijfformulier dat bij het vraagprogramma zit wijst zich vanzelf.

 

      Handig om te weten:

      Jong dier: konijnen geboren in hetzelfde jaar dat de tentoonstelling wordt gehouden.

      Oud dier: konijnen die eerder geboren zijn dan het jaar waarin de tentoonstelling wordt gehouden.

      Jeugdklasse: Konijnen geboren ná 30 april van het jaar waarin de tentoonstelling wordt gehouden.

                  Ook wel C-klasse genoemd. Op het moment van keuren moeten ze minimaal 16 weken oud zijn. ( 2023 )

      A-klasse: jong dier, geboren in de maanden januari of februari van dat jaar

      B - klasse: jong dier, geboren in maanden maart of april van dat jaar.

 

    ●    Het keurbriefje  is meestal op of aan de kooi bevestigd. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen dit lezen.

      Deze kunt u ná de tentoonstelling mee naar huis nemen.

      Hierop staat het keuringsresultaat. Niet alleen het eindkeuringsresultaat, maar ook onderdelen van de keuring.

                  b.v over conditie, verzorging, kopvorm, oorlengte etc.

 

            Als je met je konijn naar een show of keuring gaat wordt hij beoordeeld op de volgende punten:

                                                       type en bouw

                                                       gewicht                                                                                   

                                                       pels en conditie

                                                       kopvorm

                                                      oren

                                                         kleur

                                                         lichaamsconditie en verzorging.

                                                                        

  Het “ rapport “ ziet er als volgt uit:

                    U = uitmuntend

                    F = f raai

                   ZG = zeer goed

                   G =g oed

                   V= voldoende

                   O=onvoldoende

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  O= 0 punten    V=86-88.5            G=89-91.5                  ZG =92-94.5                  F=95-97.5                 U=98-100     

                       Het kan ook zijn dat je konijnen een diskwalificatie hebben. Je konijn is dan uitgesloten van deelname door

                       een uitsluitingsfout. Wat de fout is zal op het keuringsrapport staan.

 

                  1F= beste van alle F’s in die categorie.

                       2F= de beste F ná de 1F

 

●    Het dier wordt gekeurd door een keurmeester. Een schrijver noteert tijdens de keuring de uitslag, ook van de  keuringsonderdelen. Een drager haalt het dier uit hun kooi om ze naar de keurmeester te brengen en brengt ze ná de keuring ook terug naar hun kooi.

 

●    Vervoer naar de tentoonstelling. Hiervoor heeft u een transportkist of vervoerskist nodig.

      Deze kist is voor 1 of meerdere dieren. Is de kist voor meerdere dieren, dan zitten er tussenschotjes in, zodat

      elk dier apart zit. Zet uw naam, adres en bondsnummer erop!

      Op tentoonstellingen kunt u vaak mooie zelfgemaakte kisten bewonderen. Reinig de kist na afloop van de tentoonstelling!

      Vervoerslijnen: georganiseerd vervoer. Door je vereniging of door de tentoonstelling. Je kunt je dieren in de

      vervoerskist op een aangegeven adres( en tijdstip) brengen. Er wordt dan gezorgd voor het transport

       naar de tentoonstelling, het inkooien, het uit kooien en het terugbrengen . Dit is te lezen in het vraagprogramma .

     

●    In de Standaard van Kleindierenliefhebbers Nederland ( KLN)  staat aan welke eisen een tentoonstellingskonijn

      moet voldoen, of waar men naar streeft.

Digitale standaarden: https://kleindierliefhebbers.nl/digitale-standaards/

 

●    Als je met je konijnen wilt showen ben je dus lid van een plaatselijke vereniging van kleindierenliefhebers en bent je in het bezit van een fokkerskaart. Tevens  ben je ( verplicht) lid van de KLN.  Als je lid bent van de KLN , ( Kleindiereliefhebbers Nederland  ) ontvang je het tijdschrift KleindierMagazine . ( www.kleindiermagazine.nl  )

      Hierin vind je veel nuttige informatie voor fokkers.

●    Het is ook plezierig om lid te zijn van een speciaalclub van het konijnenras dat jij fokt.Het is zeker niet verplicht.

      Hierbij ontmoet je mensen die het zelfde ras konijnen fokken en waarvan je dus veel kunt leren en informatie  uitwisselen .Ze  organiseren 

      meestal ook tentoonstellingen speciaal voor dat ras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n