"Catootjes konijntjes"

 

                            

  Is één konijn in een hok zielig?               Als ik twee konijnen in één hok wil doen, wat kan ik dan het beste nemen?

Verschillende mensen zullen hier verschillend over denken.Daarnaast is ook elk konijn verschillend.Misschien heeft het ene konijn  behoefte aan gezelschap en is het andere liever alleen.Ze kunnen het ons niet zeggen.

Bij hobbyfokkers zitten volwassen  konijnen meestal alleen in een hok.

Heeft u ervaring met meerdere konijnen in één hok  en heeft u iets te melden over dit onderwerp?Mail naar: cato@catootjeskonijntjes.nl

Is één konijn in een hok zielig?  

Het is natuurlijk heel aandoenlijk, twee konijnen of meer in één hok, die tegen elkaar aanliggen, elkaar likken en speels achter elkaar aan rennen. Maar vergeet niet dat konijnen het elkaar ook moeilijk kunnen maken. Zeker als één van de konijnen duidelijk de baas is en de andere(n) lastig valt. Hierbij bedoel ik niet de paringsdrang .Meerdere konijnen in één hok zullen paringsdrang gaan vertonen, ook al zijn ze onvruchtbaar. Natuurlijk kan het het andere konijn irriteren als de ene steeds wil paren en hij of zij niet. Het is belangrijk dat de konijnen de ruimte hebben. Zo kunnen ze elkaar "ontvluchten"als ze dat willen.

Ik zelf vind één konijn in een hok niet zielig. Natuurlijk moet het konijn goed verzorgd worden en zijn/haar aandacht krijgen. Het is ook prettig voor het konijn dat hij / zij wat te zien heeft. Dus niet in een donkere hoek in de schuur staat. U hoeft echt niet de gehele dag met het konijn te spelen of tegen te praten. Ik denk dat het konijn dat ook niet prettig vindt....Veel mensen / kinderen nemen een konijn om af en toe op te pakken en te aaien. Maar een konijn die zelden of nooit opgepakt en geaaid worden zal zich waarschijnlijk  "schuwer" gaan gedragen.

Als ik twee konijnen in één hok wil doen, wat kan ik dan het beste nemen?

U heeft besloten twee  konijnen aan te schaffen en ze samen in één hok te doen.Vaak wordt er gevraagd: Wat kan ik het beste nemen? Twee voedsters, twee rammen of een ram en een voedster? En welke moet ik onvruchtbaar laten maken als ik geen jonge konijntjes wil?

* Twee rammen in één hok raad ik af. Twee jonge rammetjes uit een zelfde nest zal in het begin goed gaan. Maar meestal er komt een tijd dat het niet goed  meer zal gaan. Ze gaan vechten / het elkaar moeilijk maken. De haren zullen in het rond vliegen en zullen elkaar gaan bijten."Ik ben hier de sterkste."....Wellicht zullen er gevallen zijn waarin het wel goed gaat. Hoe het zal vergaan als één of beiden onvruchtbaar zijn gemaakt is mij niet bekend.( 15-2-2010 Fokker mailt: Op de leeftijd dat ze begonnen te sproeien heb ik ze beiden laten castreren. Ze zijn toen veel rustiger geworden en zijn totdat ze dood gingen bij elkaar blijven zitten, zonder problemen)

*Een ram én een voedster.....u begrijpt het al....daar zullen zeer waarschijnlijk jonge konijntjes bij komen als u één van beiden niet onvruchtbaar laat maken. ( men adviseert doorgaans om de ram te laten castreren)  Komen ze uit verschillende nesten dan raad ik aan, als dat mogelijk is,  ze te "nemen" van ongeveer dezelfde leeftijd en ze bij elkaar te plaatsen gelijk nadat ze de moeder verlaten. Allebei voor het eerst alleen( moederloos)...ze zullen elkaar waarschijnlijk als steun zoeken. En ze zijn al gewend om met meerdere in één hok te verblijven.

*Twee voedsters.....het liefst uit één nest. Komen ze uit verschillende nesten dan raad ik aan, als dat mogelijk is,  ze te "nemen" van ongeveer dezelfde leeftijd en ze bij elkaar te plaatsen gelijk nadat ze de moeder verlaten hebben .Allebei voor het eerst alleen( moederloos)...ze zullen elkaar waarschijnlijk als steun zoeken. En ze zijn al gewend om met meerdere in één hok te verblijven.

*Twee voedsters: Moeder en dochter kunnen natuurlijk ook.

*Voedster en ram: Moeder en zoon.....en 1 onvruchtbaar laten maken.

____________________________________________________________________________________________________________________

Uit: KONIJNEN  101 vragen aan dierenarts Henk Lommering (1990)

Is het beter één of meerdere konijnen te nemen?

In het algemeen verdragen konijnen andere soortgenoten slecht.Mannetjes gaan alleen als ze heel jong zijn vriendelijk met elkaar om, maar zijn ze eenmaal volwassen, dan gaan ze elkaar niets ontziend te lijf.Door krabben en bijten kunnen ze elkaar ernstig verwonden..Ook tussen vrouwtjes kan het onderling tot grote gevechten komen, vooral als ze gehouden worden in een te kleine ruimte.Is het gebied waar konijnen worden gehouden groter, bijvoorbeeld op een kinderboerderij, dan zullen met name de vrouwtjes goede vriendinnen worden.Een mannetje zal het natuurlijk ook goed met een vrouwtje kunnen vinden, maar daar komen onherroepelijk jongen van.Een mogelijkheid is het mannetje te castreren.Maar ook dan wil de onderlinge verstandhouding tussen de konijnen nogal eens verslechteren.Wilt u meerdere konijnen als huisdier, dan is het een verstandige keuze zusjes uit dezelfde worp te nemen.