"Catootjes konijntjes"

 

            

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                       Myxomatose bij het konijn

Myxomatose

 

Het myxomatosevirus is in 1950 opzettelijk in AustraliŽ verspreid om de enorme konijnenplaag daar te bestrijden. Een paar jaar later is datzelfde in Frankrijk gebeurd. Van daaruit heeft het zich over heel Europa verspreid. Het virus wordt overgebracht door vlooien en muggen. De tijd tussen de besmetting en ziek worden is 3 tot 8 dagen.

De eerste verschijnselen zijn zwellingen van de oogleden  en rond de geslachtsorganen. Daarna vormen zich knobbels, de zogenaamde myxomen, over het gehele lichaam.

Op de kop kan dat tot misvorming van de bek, oog en neus leiden.

Het konijn gaat snotteren en de ogen plakken dicht door een melkachtige afscheiding. Omdat het konijn niet meer eet en infecties met bacteriŽn de kans krijgen, overlijdt het dier meestal binnen 2 weken. Er bestaat geen behandeling tegen het virus zelf.

In minder ernstige gevallen is het mogelijk de bijkomende infecties te bestrijden in de hoop dat het konijn zelf voldoende weerstand tegen het virus ontwikkelt. In ernstige gevallen kan de dierenarts niets anders doen dan het konijn euthanaseren om het  een lijdensweg te besparen. Een vaccinatie kan een zekere mate van bescherming bieden. Na vaccinatie verlopen besmettingen doorgaans zonder verschijnselen of het zijn er veel minder en kan het konijn door goede zorg herstellen. Alleen gezonde konijnen kunnen gevaccineerd worden. De eerste keer vanaf de vierde levensweek, daarna wordt de vaccinatie 1 tot 2 maal per jaar herhaald om de weerstand op peil te houden. Omdat de kans op besmetting in de zomer  het grootst is, is het verstandig om zeker in het voorjaar te vaccineren. Op de plaats van de injectie kan een zwelling optreden, die vanzelf weer zal verdwijnen. Tijdens de dracht mag niet gevaccineerd worden.

De besmetting: wordt overgebracht door bloedzuigende insecten , vooral muggen en vlooien.

Symptomen: Deze ernstige ziekte gaat gepaard met de vorming van weke knobbels van bindweefsel in de huid, vooral die van de kop en oren. Verder: Sloomheid, oogproblemen en koorts. Een groot deel van de konijnen sterft.

Behandeling: Er bestaat geen behandeling. tegen het virus zelf. In minder ernstige gevallen is het mogelijk de bijkomende infecties te bestrijden in de hoop dat het konijn zelf voldoende weerstand tegen het virus ontwikkelt.  In ernstige gevallen kan de dierarts niets anders doen dan het konijn euthanaseren om het een lijdensweg te besparen.

Voorzorgsmaatregel: Tegen myxomatose zijn vaccins ontwikkeld op basis van fibromatosevirus en van verzwakt myxomatosevirus. Een vaccinatie kan een zekere mate van bescherming bieden. Na vaccinatie verlopen  besmettingen doorgaans zonder verschijnselen of veel milder en kan het konijn door goede zorg herstellen. Vaccinatie tegen myxomatose is altijd aan te raden, hoewel een buitenkonijn in een muggenrijke streek met veel wilde konijnen in de buurt veel meer risico loopt om besmet te worden dan een konijn da binnenshuis woont. Als voorzorg kan in de muggentijd horrengaas voor de tralies van het buitenhok worden aangebracht. Binnenshuis kan de infectie via de hond of kat door vlooien worden overgebracht. Zorg dan voor een goede vlooienbestrijding .Alleen gezonde konijnen kunnen gevaccineerd worden. De eerste keer vanaf 4 weken leeftijd , daarna wordt de vaccinatie 1 tot 2 maal per jaar herhaald om de weerstand op peil te houden. Omdat  de kans op besmetting in het voorjaar, de zomer en het najaar het grootst is, is het verstandig om zeker in het voorjaar te vaccineren. ( dan zijn er meer vlooien en muggen)

16/20 Dierenartsen zeggen wel eens te maken hebben gehad met myxomatose in hun praktijk.

35/100 Fokkers zeggen wel eens te maken hebben gehad met Myxomatose of VHS, bij een eigen konijnen of de konijnen van een collega-fokker.

_____________________________________________________________________________________

 

Bron www.dierenkliniekwilhelminapark.nl

 

Hieronder zullen we een beschrijving geven wat myxomatose is en wat u kan doen om te voorkomen dat uw konijn de ziekte krijgt.

Myxomatose

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk.
 

  Hoe kun je de ziekte voorkomen?
 • Probeer insecten te weren uit de hokken door het gebruik van horren of fijnmazig gaas.
 • Bestrijd vlooien met behulp van advantage of stronghold. Voorkom contact met egels, katten en honden, deze kunnen de vlooien overbrengen.
 • Zorg voor een goede hygiŽne. Zeker als u meerdere konijnen in verschillende hokken heeft.
 • Zorg bij verdenking van myxomatose dat konijnen geen onderling contact hebben. Let er ook op dat materialen zoals voerbakken en dergelijke goed gescheiden blijven. Geef ieder konijn of konijnenpaar zijn eigen voerbak en drinkfles.
 • Vaccineer uw konijn preventief tegen de ziekte (dit moet 2x per jaar).
 • Voorkomen is beter dan genezen!

Symptomen
De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen (=incubatietijd) is enkele dagen tot 2 weken. De ziekte kenmerkt zich door zwelling van de oogleden, mond en anus. Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het ware blind. Wilde konijnen vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren.

 

Er ontstaan knobbels in de huid (myxomen). Voornamelijk op de oren, rond de mond en op de rug.

Na enkele dagen ontstaat er een longontsteking waaraan het konijn zal overlijden. Myxomatose is net als VHS (het Viraal Haemoragisch Syndroom) een dodelijke aandoening: na besmetting zal het dier meestal sterven. In het wild zal maar 5-10% van de besmette konijnen de ziekte overleven. Bij tamme konijnen die goed behandeld worden ligt dit percentage iets hoger.

Therapie:
Indien de ziekte optreedt is de enige therapie het konijn zo goed mogelijk verzorgen. Zorg dat het konijn blijft eten, ga het eventueel dwangvoeren. Bestrijd de bijkomende bacteriŽle infecties met antibioticum en oogzalf. Geef het konijn pijnstiller en zorg voor een goede warme huisvesting. Het kan weken tot maanden duren voordat het konijn volledig genezen is.

Voorkomen door vaccinatie.

Voorkomen is beter dan genezen! .
Omdat myxomatose bijna niet te genezen is, is het belangrijk om de ziekte te voorkomen door middel van een vaccinatie.

De eerste vaccinatie mag vanaf de leeftijd van 1 maand gegeven worden. Dwergkonijnen echter pas vanaf 3 maanden! Zeven dagen na vaccinatie is het konijn pas beschermd tegen de ziekte. Deze bescherming houdt 2-4 maanden aan.
 

De ziekte komt in Nederland meestal in de zomer en nazomer voor.
In Engeland is het echter al gewoon dat myxomatose in de nazomer, herfst en de eerste wintermaanden voorkomt.

Aangezien een vaccinatie maar een bescherming van 2-4 maanden geeft,
adviseren wij konijnen twee keer per jaar te vaccineren.
De eerste vaccinatie in april-mei
De tweede vaccinatie in augustus-september.

Na de vaccinatie kunnen er een verdikking ontstaan in de huid op de plaats waar de vaccinatie gegeven is. Dit is een lokale entreactie op de vaccinatie met het (Shope-)fibromavirus. Na een paar weken zal deze zwelling wegtrekken.

Lyomyxovax is een veilig vaccin!

Het vaccin (
lyomyxovax) dat wij gebruiken is veilig. Het is een fibromavirus en kan geen myxomatose veroorzaken. Het geeft echter geen 100% bescherming, maar zorgt ervoor dat de ziekte minder ernstigere vormen aanneemt bij een geinfecteerd konijn. De bescherming zal 2 tot 4 maanden aanhouden, daarom is ons advies om in april/mei te laten vaccineren en de vaccinatie in augustus/september te laten herhalen.

Dervaximyxo SG33 en Dercunimyx zijn geen veilige vaccins!

Er zijn ook nog sterkere vaccins te koop
Dervaximyxo SG33, deze stam SG33 zit ook in Dercunimyx, echter deze vaccins zijn gevaarlijk omdat een percentage van de gevaccineerde dieren ziek kan worden en zelfs kan overlijden! Dit is dus een vaccin dat je niet voor je huiskonijn mag laten gebruiken. Het is ontwikkeld voor de commerciele konijnenhouderij.

Indien u uw konijn verdenkt van myxomatose:
Laat het dan niet vaccineren!

 

De weerstand van het konijn wordt door de vaccinatie verzwakt en vaccinatie geeft niet snel genoeg een bescherming om dit te compenseren. Een vaccinatie moet tijd krijgen om te gaan werken, een goede bescherming is er pas 7 dagen nadat de vaccinatie is gegeven.

 

Maak geen gebruik van een noodvaccinatie !!!!!!!!!!!!!
Afgelopen jaren bereikte ons vele vragen over het ziek worden van konijnen na een vaccinatie. Er bleek dan vaak al een myxomatosebesmetting in een konijnengroep aanwezig te zijn en de nog niet ziek (en niet gevaccineerde konijnen) werden dan snel gevaccineerd. Helaas pakte deze "nood-vaccinatie" totaal verkeerd uit en gingen er vele konijnen uit de groep dood. Gedacht werd dat het door de vaccinatie kwam echter het kwam door het veldvirus en een te late vaccinatie!

Indien er al een aantal konijnen van een groep ziek is geworden:
laat de rest van de konijn dan niet snel vaccineren!


In de incubatietijd, de tijd tussen infectie en ontstaan ziekteverschijnselen, gaat de weerstand naar beneden en indien het konijn al besmet is, kan het konijn er juist ziek van worden !

Advies: www.dierenkliniekwilhelminapark.nl
Vaccineer uw konijnen tegen myxomatose en VHS. De reden hiervoor is dat er op vaak uitbraken van myxomatose en VHS gedurende het jaar voorkomen.
  Kijk eventueel ook voor meer informatie op de volgende websites:
 • www.konijnen.nl. Zoek in de linker balk naar ziekten en medische info en ga naar myxomatose (staat bij de onderste ziektes).
 • Een Engelse site met veel informatie over myxomatose, hierin wordt beschreven dat in Engeland ook myxomatose in de late zomer, de herfst en in de wintermaanden voorkomt.

Myxoom  op ooglid

Myxoom  op neus