Index                                                        

 

Klein Hangoortjes - woordenboekje     

Let op! Lees regelmatig de wijzigingen in de nieuwste Standaard......De eisen die gesteld worden aan het ras dat u fokt worden soms veranderd! B.v het minimale of maximale gewicht.....omschrijving bonttekening......

 

 Konijnenwoordenboek -(je) van Cato voor “Catootjes konijntjes”

     Mis je een woord die  toch erg belangrijk is voor het fokken van Nederlandse Hangoor Dwergen, of klopt er iets niet? Fijn als u mij dan mailt.....ik verander het of voeg

                                 het  toe :   cato@catootjeskonijntjes.nl

 

3-4 betekent: 3 rammen en 4 voedsters. Het cijfer voor het streepjes geeft het aantal   mannelijke konijnen aan  en het cijfer achter het streepje het aantal vrouwelijke konijnen.

1-0 betekent dus: 1 ram en géén ( 0 ) voedsters

0-1 betekent dus: géén rammen ( 0 ) en 1 voedster.

2-methyl-2-butenal –zie dimethyldibutanel

 

A

abces - onderhuids ettergezwel

achterhand - heup en kontje van het konijn

activator – een stof die een omzetting activeert

acromelanische albino -marter –rustekening

activator - een stof die een omzetting activeert

Ag- afkorting voor:Angora 9 het konijnenras)

agouti -wildkleur

Al- afkorting voor:Alaska

Alaska- middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

albinisme – het ontbreken van kleurstof in huid, pels en ogen

albino konijn - wit konijn met rode ogen

albinoserie -genetische symbolen C,cm,cn,cch,ch etc   (C en c staan voor kleuruiting. [ Coleur]waar bij cc altijd een

             albino is, ongeacht de overige factoren )

allelen- de twee verschillende genen voor de kleuren, noemen we allelen voor die eigenschap:B.v het allel voor

            bruine kleur en het allel voor wildkleur .Het is   gebruikelijk de dominante allel met een hoofdletter te schrijven

aminozuren – bouwstenen van de eiwitten die stikstof bevatten

anafylactische shock - heftige reactie van afweerstoffen in het bloed tegen een tweede inspuiting van hetzelfde soortvreemde eiwit

Angora – konijnenras met een bijzondere haarstructuur.Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm. te zijn.

anthelminthicum –wormdrijvend middel

aórta – grote lichaamslagader

atavisme- ook wel terugslag genoemd.Neiging om tot een vroeger type terug te keren.

Aubiose-Hennepstro, korte strootjes, gebruikt als bodembedekking voor dierenverblijven."Aubiose" wordt gemaakt van het middelste deel van de hennepstengel.Zacht ,stofvrij en neemt veel vocht op.

 

B

be- afkorting voor: beige

Be- afkorting voor:Beige ( het konijnenras)

beenwam- wam/huidplooi boven aan de benen

behang- oren van het hangoorkonijn

Beige -  midengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg.te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

Belgische Haas- middengroot konijnenras .Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/ Oorlengte behoort minimaal 13 cm te zijn.Er is geen maximum.

Belgische Haas tanpatroon - middengroot konijnenras .Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/ Oorlengte behoort minimaal 13 cm te zijn.Er is geen          maximum.

Belgische Haas wit - middengroot konijnenras .Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen Oorlengte behoort minimaal 13 cm te zijn.Er is geen maximum.

Belier Anglais- Frans voor:Engelse hangoor

Belier Francais- Frans voor :Franse hangoor

Beverkleur – zie castor

BH – afkorting voor: Belgische Haas

bl- afkorting voor de kleur blauw

Black- Engelse benaming voor de kleurslag: Zwart

Black Gold Tipped Steel – Engelse benaming voor de kleurslag: IJzergrauw

Blauw.-Kleur - De dekkleur is zuiver glanzend staalblauw, van neuspunt tot staarteinde egaal. De borst- en buikkleur is gelijk aan de dekkleur, met dien verstande dat ze over het geheel wat doffer is (minder glans). De snorharen zijn blauw. De nagelkleur is donkerhoornkleurig. De oogkleur is blauw. De tussenkleur volgt de dekkleur zo ver mogelijk. Hoe dieper zich het blauw naar de wortel uitstrekt, hoe beter. De grondkleur is van iets lichtere nuance.

Blauwgrauw.- Kleur -De kleur komt overeen met ijzergrauw, met het verschil, dat alles wat bij ijzergrauw zwart is (de haartoppen) vervangen is door blauw. De buikkleur moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de dekkleur. De oogkleur is blauwgrijs.Nagels hoornkleurig.De snorharen zijn blauw. De tussenkleur vormt een smalle, niet zeer scherp begrensde lichtbruine zone. De grondkleur is blauw.

Blauwgrijs - kleur blauwgrijs. De kleur komt overeen met konijngrijs, met het verschil dat alles wat konijngrijs zwart is( de haartoppen) vervangen is door blauw.De buikkleur is wit , met blauwe grondkleur.De tussenkleur is bij blauwgrijs lichter en ook de grondkleur is lichter dan bij konijngrijs.De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is blauwgrijs. De snorharen zijn blauw.

Bles - onderdeel van de koptekening

blgr- afkorting voor de kleur blauwgrijs en bruingrijs

Blue - Engelse benaming voor de kleurslag: Blauw

Blue Gold Tipped Steel – Engelse benaming voor de kleurslag: Blauwgrauw

Blue tort - Engelse benaming voor de kleurslag: Isabella

Blue Gold Tipped Steel – Engelse benaming voor de kleurslag: Blauwgrauw

boostervaccinatie - herhalingsvaccinatie.Een boostervaccin is alleen bedoeld om de afweer even op te peppen, niet om de afweer op te bouwen. Daarom is het aantal eenheden werkzame stof bij een booster veel lager dan bij de primaire vaccins

Broken - Engelse benaming voor de bonte kleurslagen.De bijbehorende kleur komt erachter te staan

br- afkorting voor: bruin

brgr- afkorting voor: bruingrijs en voor bruingrijs

Bruingrijs -Kleur -De dekkleur komt overeen moet konijngrijs, met het ver­schil dat alles wat bij konijngrijs zwart is (de haartoppen) vervangen is door bruin. De buikkleur is wit. De grondkleur aan de buik is grijsblauw. De oogkleur is bruin. De snorharen zijn bruin.

Bruingrauw-Kleur.- De kleur komt overeen met ijzergrauw, met het verschil, dat alles wat bij ijzergrauw zwart is (de haartoppen) vervangen is door bruin. De buikkleur moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de dek­kleur. De oogkleur is bruin. De snorharen zijn bruin

Broek( bij konijnen)-te losse of te ruime pels op de achterhand.

Bronstig- tochtig,verlangend naar de paring

Bruin:. -Kleur - De dekkleur is glanzend donkerbruin gelijk die van biltere chocolade van neuspunt tot staarteinde egaal. De borst- en buikkleur is gelijk aan dekkleur,met dien verstande dat ze over het geheel wat doffer is (minder glans). De snorharen zijn donkerbruin, evenzo de nagelkleur. De oogkleur is donkerbruin, onder een bepaalde be­lichting tonen ze een rode gloed.

Bucks- Eng. voor: rammen. Enkelvoud: Buck = ram ( Holland lops Bucks….Mannellijke NHD )

 

C

Caecotrofie- dit is iets specifieks voor konijnen. Wat is het: de inhoud van de dikke darm wordt in trosjes van kleine donkere keutels omhuld met wat slijm uitgepoept en weer opgegeten (recycling dus!). Door deze heropname voldoet het konijn voor 20% aan zijn eiwitbehoefte en voor 100% aan zijn behoefte aan Vitamine B en K.

Californian – middengroot konijnenras.Behoort ussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen.De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm. te zijn.

Cal –afkorting van: Californian

Calicivirus - Deze ziekte is gastheer-select. Dat wil zeggen dat het maar één diersoort infecteert, in dit geval konijnen. Er zijn geen waarneembare symptomen van Calicivirus, dat het konijn binnen 34-48 uur doodt nadat het dier het zeer fatale virus heeft opgelopen. Gedurende de ‘proefperiode’ van de CSIRO maakten lijkschouwingen duidelijk dat de lever en de milt waren opgezwollen op het moment dat het konijn stierf, dat de lever gepoederd en bleek was en dat de longen gevuld kunnen zijn met vloeistof. De vermoedelijke doodsoorzaak is zuurstofgebrek en een hartstilstand. ●Konijnen van elke leeftijd kunnen Calicivirus oplopen, maar konijnen die jonger zijn dan 18 dagen gaan er niet dood aan. In plaats daarvan scheiden ze het virus af en bouwen ze antistoffen op om ze te bestrijden.  

Castor (Beverkleur) kleur-De kleur is beverbruin. d.w.z. een diep warm roodbruin. Dit bever­bruin moet zich niet alleen bevinden op het ruggedeelte, doch zich zover mogelijk naar de zijden, de flanken en de staart uitstrekken. De grondkleur is blauw, hoe dieper deze kleur hoe beter het dier; de tussenkleur is warm roodbruin evenats de dekkleur; alle dekharen zijn min of meer van zwarte toppen voorzien (zie b.v. haaskleur); op de rug is deze licking vrij donker. Om de ogen loopt een lichte ring, langs de kin en de kaakranden een lichte streep. Bij de minder rijk gekleur­de dieren zijn tevens de boven- en binnenzijde der achlerbencn lich­ter van kleur. De buikkleur is wit tot op de huid. de warmst gekleurde dieren hebben een roomklcurige buikkleur. De onderzijde van de staart is wil. De kleur van het oog is donkerbruin. De oorloppen zijn zwart gezoomd, de nagels zijn donkerhoornkleurig. Zowel met blau­we grondkleur aan de buik (konijngrijs met yyy... factoren) als zonder grondkleur aan de buik (haaskleur) zijn erkend. Dek- en tussenkleur blijven prevaleren.

Cataract – staar= vertroebeling van de ooglens

Caecotrofen - Dit zijn de zachtere keutels die vooral in de nacht door de blinde darm worden gevormd en de volgende dag vaak door het konijn (onopgemerkt) worden opgegeten. Hierdoor krijgen ze extra vitamine B binnen.

Cel –de kleinste eenheid van levend organisme

Celkern- deel ven de cel waarin de chromosomen zich bevinden

ch- afkorting voor de kleur :Chinchilla

chestnut - Engelse benaming voor de kleurslag: Konijngrijs

chinchilla-Kleur - De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze haren met zwarte punlen van ongelijke lengte. Al naar een regel- of onregelma­tige verdeling van deze zwarte haartoppen, krijgen wij een regel- of onregelmatige ticking. Hoe onregelmatiger, hoe golvender deze ticking (rupstekening), hoe beter. De zilvergrijze kleur met zwart, golvende ticking strekt zich uit over kop, oren, dek, borst, zijden, voorbenen en de buitenzijde van de achtcrbenen; de oogringen en de triangel en de binnenzijde van de achterbenen zijn aanmerkelijk lich­ter. De staart is aan de bovenzijde donker en zwart getickt, de buik-kleur en de onderzijde van de slaart zijn wit. De oren hebben een diepzwarte omzoming. De kleur van de pels van de Chinchilla moe­ten wij rangschikken onder de wildkleurigen, zij mist echter de factor voor geel. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De oogkleur is don­kerbruin.

Tussen- en grondkleur. Bij inblazen in de pels ziet men een rozet gevormd door de donkerblauwe grondkleur, waarop de tussenkleur volgt, bestaande uil een parelwitte ring van ongeveer ter breedte van plusminus 1 cm, omgeven door een smalle zwarte kleurring. Daarop volgt de dekkleur, zoals omschreven. De kleuren zijn scherp be­grensd. De blauwe grondkleur moet breder zijn dan de parelwitte ring. Bij inblazen van de buikkleur zien wij een blauwe grondkleur.

chromosoom- naam van zekere staafachtige deeltjes in de celkernen die vooral bij de deling een belangrijke

             rol spelen.Hierin bevinden zich de erfelijke eigenschappen. Een konijnen heeft 44 chromosomen en een

            mens 46.

C-klasse konijnen- konijnen geboren na 30 april van dit jaar

Clubshow – tentoonstelling voor club, telt mee voor clubkampioenschap.

coccidiose- lever en/ of darmaandoening veroorzaakt door coccida=parasiet.Ernstige ziekte , breidt zich snel uit en is vaak dodelijk.Verschijnselen: erge diarree pijn en sterke vermagering en konijnen hebben dan ook   vaak een dikke buik.

coccidiostatica- stoffen die een dodende of remmende werking hebben op de coccidiën

Cock- de Cock. De Nederlander De Cock slaagde er in 1964 in een miniatuurversie van de Franse hangoor te fokken. it is de Nederlandse hangoordwerg. ( door kruising van een Franse hangoor met een kleurdwerg)

colobom -  oogziekte:spleetvorming van het oog

colostrum – de eerste melk, dat direct na de geboorte door de voedster wordt afgescheiden

conjunctivitis- ontsteking van de slijmvliezen van de oogleden.

coprophagie- het afscheiden en eten van slijmerige zachte mest

CrCh – afkorting voor: Groot Chinchilla

cryptorchisme – is een terugblijven van één of beide teeltballen in de buikholte of in het lieskanaal.Dit verschijnsel treedt bij konijnen soms op.Daarbij is de balzak niet uiterlijk gevormd of niet duidelijk aanwezig.Zulke dieren zijn weliswaar geschikt voor de voortplanting, maar moeten toch  voor de fok worden uitgesloten , omdat het hier een anatomisch incompleet diet betreft.Op een tentoonstelling zal hij hierop worden afgekeurd.

cs- afkorting voor de kleur:castor

cyclopie – oogziekte :eenogigheid

 

D

d- afkorting voor donker  ( voor de kleuren zilver en sepia)

deficiëntie - tekort

Deilenaar – middengroot konijnenras. Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

dekhaar  - haren van het dek.Haren boven de ondervacht Hebben 1 à 2 mergkanalen. Dek en grannenharen

            moeten de wolharen/onderwol  beschermen voor slijtage, vuil

Deutsche Klein Widder-duits voor Duitse hangoor

Deutsche Widder- Duits voor Franse hangoor

DH- afkorting voor:Duitse Hangoor

Dikke buiken ziekte – zie enterocolitis

dimethyldibutanel-(feromoon,=lokstof, in konijnenmelk)vluchtige stof in konijnenmoedermelk.Deze stof zet  de jongen aan om de tepeltjes te zoeken en te gaan zuigen.Als konijnenmelk deze stof niet bevat, heeft het geen aantrekkingskracht op de jongen

Dl- afkorting voor:Deilenaar

Districtsshow – tentoonstelling die meetelt voor het clubkampioenschap. In elk district/provincie is een show aangewezen die daarvoor meetelt.

DNA - desoxyribonucleïnezuur.Hoofdbestanddeel van de chromosomen.Drager van de erfelijke eigenschappen

Does –Eng. voor:  voedsters . Enkelvoud : Doe =- voedster ( Holland lops Does : vrouwelijke NHD)

Dominant - overheersend.Gezegd van factoren die de werking van andere onderdrukken.

dorsaal – aan de rugzijde

drachtig – zwanger

drkl-afkorting voor: driekleur

dwergfactor-is een dodelijke factor.Als het konijn deze factor van beide ouders erft, is het de helft kleiner dan  normaal en niet levensvatbaar. De dergfactor is ontstaan door mutatie, dat wil zeggen dat er een  plotselinge verandering ontstaat in de erfelijke aanleg van een levend organisme. Bepaalde erffactoren  kunnen ineens actief en andere kunnen zomaar inactief worden. Op deze manier ontstond de dwergfactor

Duitse Hangoor – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. Oorlengte behoort tussen de 30 en 36 cm. te zijn.Oren van het      hangoor- konijn worden gemeten van punt tot punt, inclusief.de kopbreedte.

Dutch lop- Engels voor Nederlandse hangoor dwerg

 

E

e.coli -e.coli infectie .Dit is een caterie die aan de cellen van de darmwand hecht en daardoor deze cellen beschadigt. Hierdoor ontstaat een ontsteking van de darmwand en diarree.

EH – afkorting voor : Engelse Hangoor

Eimeria magna – parasieten soort

Eimeria stiedae- parasietensoort

Ejaculatie - zaadlozing

ejaculaat- spermaslijm

Ek- afkorting voor:Eksterkonijn

Eksterkonijn - middengroot konijnenras.behoort tussen de 3 en 4 kg.te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

embryo –zéér klein konijntje in de voedsters buik,in het eerste stadium na de bevruchting.

encephalitozoon cuniculi  - Neurologische aandoening / Er is weinig bekend over de biologie van E. cuniculi. / klachten o.a:  vermindering van het evenwicht, incontinentie voor urine, een afgenomen gebruik van achter- en voorpoten, verlamming en epileptische aanvallen.

Engelse Hangoor – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 4 en 5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 58 en 70 cm. te zijn. Oren van het hangoor -konijn   worden gemeten van punt tot punt, inclusief.de kopbreedte.

Englissche Widder- Duits voor Engelse hangoor

enteritis-acute of chronische ontsteking van de dunne darm, ontsteking van het darmslijmvlies

Enterocolitis- ook wel Dikke buiken ziekte genoemd.Darmslijmvliesontsteking met slijmvorming in de dikke darm.Komt vooral voor bij jonge konijnen tot 4 mnd..Heeft soms een dodelijk verloop.

epidemisch- snel om zich heen grijpend, besmettelijk

epistasie -      (erfelijkheidsleer) het verschijnsel dat een eigenschap en haar uiting belemmerd wordt door een andere factor, die niet tot hetzelfde

                         factorenpaar behoort term gebruikt bij genetica.(Een verervingswijze waarbij een factor, door een factor uit een ander chromosoom,

                        overdekt wordt. )

epitaxis = neusbloed .Zie VHS

erkende kleur-kleur van konijnen die erkend is door de Nederlandse konijnenfokkersbond.

eumelanine – zwarte of bruine vorm van de kleurstof melanine

Europese tentoonstelling – tentoonstelling voor fokkers uit alle landen van Europa

excretie – uitscheiding b.v zweet of urine

 

F

F-afkorting voor het predikaat Fraai. F wordt gegeven voor een kwaliteit tussen uitmuntend en zeer goed.  ( 95-97 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

F1 generatie-De eerste generatie nakomelingen van een koppel ouderdieren. Dit begrip wordt gebruikt in de erfelijkheidsleer.

F2 generatie-Zijn in de refelijkheids leer de nakomelingen van de F1 generatie, aan elkaar gepaard

Fawn-Kleur -De kleur is een lichtgele kleur welke overtrokken is met een lichte zwarte ticking. Op de borst en flanken komt deze ticking in mindere mate voor. De snorharen zijn geel. De buikkleur is wit tot aan de wortel, ook de onderkant van de staart is wit. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin.

De tussenkleur is geel en wordt naar de haarwortel lichter. De grondkleur is wit tot roomkleurig.

fenotype- term in de erfelijkheidsleer -de verschijningsvorm van levende wezens zoals hij ontstaat uit samenwerking van erfelijke aanleg en het beïnvloedend milieu.Uiterlijke verschijningsvorm van een dier.

feromoon -lokstof

feromoon 2-methyl-2-butenal-vluchtige stof in konijnenmelk dat het jonge konijntje naar de tepel lokt om te gaan zuigen/drinken

FH- afkorting voor : Franse Hangoor

FK-afkorting van Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt

flank-zijkant van de buik van dieren tussen onderste ribben en heup.

 Fokkersdagen – ééndagstentoonstelling van een speciaalclub.( Fokkersdag van de Nederlandse Hangoordwergen Club=  eind augustus - NHD, geboren in de eerste 6 maanden van dat jaar, worden voor het eerst gekeurd.

fokperiode-periode dat er gefokt wordt.

fokstam-Een constante fokkerij van konijnen die tot dezelfde familie behoren of daarmee nauw verwant zijn.

fokzuiver- dieren die homozygoot zijn voor hun kleur .Als men 2 zuiver konijngrijze konijnen paart, krijgen ij uitsluitend konijngrijze jongen.Als men twee zuiver madagascar konijnen paart, krijgen zij uitsluitend madagascar jongen.Paart men twee onzuivere konijnengrijze konijnen, dan kunnen er ook andere kleuren jongen verwacht worden. Bij fokzuivere konijnen zijn de genetische symbolen voor kleuren boven en onder de streep gelijk.

            Voorbeeld van een       fokonzuiver konijngrijs konijn: ABCDE

                                                                                                                             ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                                                                                                              aBCde 

            Dit konijnen ziet er konijngrijs uit , maar één of meer van zijn voorouders hadden een andere kleur.

Franse Hangoor – groot konijnenras. Behoort tussen de 5 en 6,5 kg te wegen. / Oorlengte behoort tussen de 38 en 45 cm. te zijn.Oren van het hangoor- konijn

            worden gemeten van punt tot punt, inclusief.de kopbreedte.

French lop- Engels voor Franse hangoor

fw-afkorting voor de kleur: fawn

G

G- afkorting van het predikaat Goed.( 89-91 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

g- afkorting voor:geel

gameet- voortplantingscel die zich met een andere verenigt om een nieuw individu te vormen

gecombineerde verenigingstentoonstellingen - tentoonstelling die door meerdere verengingen wordt georganiseerd.

Geel. -Kleur De dekkleur is zuiver geel, van neuspunt tot staarteinde egaal. met uitzondering van de kaakranden, de oogringen, alsook de bin­nenkant van de achlerbenen welke wit zijn. De gele kleur is vrij van ticking, de oorranden mogen geen zwarte omzoming tonen. De snor­haren zijn lichtgeel. De buikkleur is wil tot aan de wortel, ook de on­derkant van de staart is wit. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is bruin.

Gele van Bourgondie – middengroot konijnenras.Behoort tussen de4 en 5 kg. te wegen. / Oorlengte behoort tussen de 13 en 15 cm te zijn.

gen/genen- drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern

generatie-Al de individuen van een zelfde trap in een voortplantingreeks.

generatie F1-nakomelingen van de 1e generatie van een koppel konijnen.

generatie F2-als de F1 generatie onderling wordt gepaard, heten de jongen die daaruit voortkomen de F2 generatie

generatie F3-als de F2 generatie onderling wordt gepaard, heten de jongen die daaruit voortkomen de F3 generatie

genetica- erfelijkheidsleer, studie van de erfelijkheid

genetische symbolen van de kleuren – hoofdletters en kleine letters die de kleuren van het konijn weergeven.

            B.v voor konijngrijs is dit: ABCDE     en van madagascar is dit  : aBCDe

                                                   ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾                                         ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                                   ABCDE                                              aBCDe

                A en a staan voor Agouti = wildfactor

                a(mits dubbel aanwezig) = non-agoeti = effen.Men heeft dan met een éénkleurig dier te doen.

                B en b staan voor Brownfactor/ B is de erffactor voor bruin, een hoofdletter betekent dat het kenmerk zijn dominante

                 vorm heeft( d.w.z zwart), een kleine letter betekent dat het kenmerk recessief is, wanneer deze dubbel aanwezig is, komt

                dit pas tot uiting(bb=bruin)Als de B verandert in b, wordt de zwarte kleur als het ware losgelaten.Maar tast de andere

                 kleuren niet aan.( zwart wordt bruin en konijngrijs wordt bruingrijs)

                B = zwart en seal (black) pigment

                b = bruin of chocolate (brown) pigment

                C en c staan voor kleuruiting. ( Coleur)waar bij cc altijd een albino is, ongeacht de overige factoren. Albinisme (het Latijnse

                 woord   'albus' betekent 'wit') is het verschijnsel dat een organisme pigment mist. Pigment is de kleurstof in de

             cellen die de normale huid, ogen, veren en haren hun typische kleur geeft. Albinisme wordt veroorzaakt door een

             mutatie in dat gedeelte van de   erfelijke aanleg dat verantwoordelijk is voor de synthese van pigmentstoffen.

             De afwijking is recessief erfelijk. Dat     betekent dat het organisme de aanleg in tweevoud moet bezitten om

             een albino te zijn.

                C = volledig gekleurd (full colour) = maximale pigmentering

                D en d staan voor dilute =verdunningsfactor.D is de erffactor voor blauw.Als uit een zuiver zwart konijn de DD verandert

                 (door     kruisingen) in dd ,dan heb je te maken met een blauw konijn .Als bij een zuiver konijngrijs konijnen de DD verandert

                 in dd, heb je te maken met een blauwgrijs konijn.

                D = diepe kleur (dense)

                d = verdund (diluted) = blauw

                E en e staan voor allict ( aan het licht brengen)=zwartregelaar.De factor die de hoeveelheid zwart regelt.Men bedoelt niet de intensiteit van de zwarte kleur.

genotype-term in de erfelijkheidsleer-type en verschijningsvorm van een plante-of diersoort zoals bepaald  door erfelijke   aanleg

genovariatie- erfelijke variatie

gespelten penis-gleufje in de lengte richting van de penis.=is afwijkend geslacht deel.Dit wordt als een zware  fout beschouwd.( = hypospadie)

gogs-afkorting voor: gouwenaargrijs

Gouwenaar- middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

gouwenaar –kleur – tere kleur:vaal licht blauw, van neuspunt tot staarteinde egaal.De kleur van de kop,de staart en de oren is vaak iets donkerder dan de   dekkleur.Het kleurverschil moet zo klein mogelijk zijn.De oogkleur is blauwgrijs.Nagels hebben een egale hoornkleur.De snorharen zijn gouwenaarkleurig.

GrLt- afkorting voor: Groot Lotharinger

grannenhaar-onderdeel van het dekhaar.Iets stijver/dikker als het dekhaarHeeft meer als twee mergkanalen.Aandeel bij normaal haar is +/- 10 %  van de dekharen.Dek en grannenharen moeten de wolharen/onderwol  beschermen voor slijtage, vuil en water.

grondkleur- kleur van de achter/ ondergrond

Groot Lotharinger- groot konijnenras.Weegt minimaal 6 kg.Geen maximum. / Oorlengte behoort een minimum lengte van 16 cm. te hebben.r is geen maximum oorlengte .

Groot Chinchilla- middengroot konijnenras – Behoort tussen de 4 en 5 kg. te wegen.De oorlengte behoort tussen de 14 en 16 cm. te zijn.

Groot Zilver – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,75 en 4,75 kg. te wegen/ Oorlengte behoort tussen de 13 en 15 cm te zijn.

GrZ – afkorting voor : Groot Zilver

GvB – afkorting voor: Gele van Bourgondie

gw- afkorting voor de kleur: gouwenaar

Gw- afkorting voor: Gouwenaar(het konijnenras)

 

H

Ha- afkorting voor:Havanna

haarballen-Bal van haar in het maag-darmstelsel Het te veel oplikken van haar, gecombineerd met een iets verminderde darmwerking van het konijn kan een haarbal opleveren en fatale gevolgen hebben. Konijnen wassen zichzelf op dezelfde manier als katten,al het losse haar likken ze naar binnen, konijnen kunnen dit niet opbraken zoals  katten doen.Daarom is het nodig dat ze volop de beschikking hebben over vers hooi. Dit is omdat de vezels de haren helpen door het  darmkanaal te komen. Verder is dagelijks voldoende beweging een   belangrijke methode om de kans op haarballen te verminderen

Haaskleur -Deze kleur heeft enige overeenkomst met die van de haas, doch is veel roder. Gestreefd moet worden naar veel en krachtig rood in de

             pelskleur. De dekkleur wordt gevormd door de rossige bovenharen, die zwart getopt zijn (ticking). Deze ticking moet fraai regel­matig zijn,

            niet te zwaar, vlokkerig of golvend. Op de borst en de flanken komt minder ticking voor. De benen zijn vosrood van kleur /onder ticking en

             vrij van lichte of donkere nuancering. De triangel is sterk roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. Dezelfde lichaams­delen, die bij konijngrijs wit zijn,

            zijn bij de haaskleur roomkleurig, bij sterk roodgekleurde dieren nog intensiever. De oogkleur is donkerbruin. De nagels donkerhoornkleurig.

            De snorharen zijn zwart.

halamid- schoonmaakmiddel voor dierenverblijven

hangballen: zie sleepballen

Hangoor –Franse Hangoor   – groot konijnenras. Behoort tussen de 5 en 6,5 kg te wegen.

Hangoor- Engelse Hangoor – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 4 en 5 kg. te wegen

Hangoor -Meissner Hangoor – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen.

Hangoor - Duitse Hangoor – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen.

Hangoor  -Nederlandse Hangoor Dwerg. -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 1,15 en 1,65 kg. te wegen.

Havanna- middengroot konijnenras. Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

hélmins- worm, ingewandsworm / helminten of helminthes

helminthica – wormen

helminthagógum – wormdijvend middel (anthelminthicum)

helminthologie-leer van de wormziekten

hemizygoot – half zygoot, enkelvoudig.

hangballen-de ballen van de ram zijn geslachtsdeel zijn te lang.Dit wordt als een zware fout beschouwd.

hetrozygoot- term gebruikt in erfelijkheidleer ,staat voor : in de geslachtscellen erfelijke factoren van verschillende ard hebbend. Fokonzuiver.

Hl- afkorting voor:Hollander

Hollander – Klein konijnenras. Behoort tussen de 2 en 2,75 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

Holland Lop –Engelse / Amerikaanse benaming die ook gebruikt wordt voor “Nederlandse Hangoor Dwerg.”( Zowel “Dutch Lop” als “Holland Lop”wordt hiervoor gebruikt.)

homozygoot-. term gebruikt in erfelijkheidleer, voor een bepaald kenmerk in alle geslachtscellen gelijke erfelijkheidsfactoren bezittend.Fokzuiver.

hooi-gemaaid en op het land gedroogt gras.Voedsel voor konijn dat goed is voor de spijsvertering.Wordt k gebruikt als bodembedekking van het konijnenverblijf.

Hotot- zie Witte van Hotot

hs-afkorting voor; haaskleur

Hu- afkorting voor:Hulstlander

Hulstlander - Klein konijnenras. Behoort tussen de 2 en 2,75 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

hypocalcaemie - te laag calciumgehalte van het bloed - zie ook bij moederziekte

hypospadie – zie gespleten penis

 

I

Immuniteit - ongevoeligheid voor bepaalde ziekteverwekkers of medicijnen

incisivis – tandafwijking veroorzaakt door falen of onderontwikkeling van de kleine snijtanden in de bovenkaak.(stifttanden)De stifttanden kunnen naar de tandwisseling niet meer vervangen worden, zodat ze later ontbreken.De gevolgen zijn een veranderde tandstelling en lange tanden.

inkooien -dieren brengen naar het tentoonstellingsadres en het dier in de aangegeven kooi doen.

inteelt bij konijnen -voortgezette vermenging ( voortplanting) van onderling nauw verwante konijnen.v van konijnen met dezelfde ouders, van neef of oom en nicht.

intermediaire vererving- nakomelingen die uiterlijk een tussenvorm tussen de ouders tonen. Er blijkt in dit geval geen sprake van dominatie van één der allelen te zijn, waardoor het hetrozygote individu een  apart fenotype bezit, dat in ligt tussen dat van beide homozygote ouders. Men spreekt van een intermediaire fenotype.( b.v bij kruising van een zwarte haan met een witte hen ontstaan gestippelde jongen in de F1.ij onderlinge kruising van de F1 ontstaan witte, zwarte en gestippelde jongen = F2)  De” midden-marter kleuren” bij Nederlandse Hangoor dwergen vereven intermediair. IJzergrauw en Blauwgrauw vererven intermediair.

internationale tentoonstellingen – tentoonstelling voor fokkers uit alle landen

iris - regenboogvlies – deel van oog

is- afkorting voor de kleur isabella

Isabella- kleur isabella. De dekkleur is iets lichter geel dan bij madagsacar .De dekharen zijn blauw gepunt met dien verstande dat er een lichtblauwe waas ontstaat die het gehele dek omvat zonder dat deze te donker wordt. De buikkleur en sluier zijn blauw gekleurd welke zich uitstrekt over de snuit, oren, borst , benen, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, bovenzijde van de starat en buik. De blauwe kleur mag niet te donker zijn. De onderzijde van de staart is blauwachtig gekleurd. De grondkleur aan de buik is is crème tot wit.  De snorharen zijn blauwachtig gekleurd. De nagelkleur is hoornkleurig. De oogkleur is blauwgrijs. De tussenkleur is geel en wordt naar de haarwortel lichter .De grondkleur is crème tot wit.

iv-afkorting voor de kleur: ivoor

ivoor – kleur –licht crèmekleur –De kleur strekt zich uit over het gehele lichaam.De oogkleur is rood en de nagels zijn kleurloos.

 

J

Japanner- middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

Jp - afkorting voor:Japanner

japanner – kleur -de kleuren van de tekeningbeelden zijn zuiver intens zwart en roodgeel.Ze moeten zo min mogelijk in elkaar overvloeien.De buikkleur en de onderkant van de staart is meestal wit of crème gekleurd.De  bovenzijde van de staart en achterbenen is van gemengde roodgele en zwarte kleur .De   oogkleur is donkerbruin.De nagels zijn hoornkleurig.

 

K

 kampioenstentoonstellingen –tentoonstelling die aan het eind van het tentoonstellingsseizoen wordt georganiseerd.Bijzonder hier aan is dat de dieren door twee keurmeesters afzonderlijk worden gekeurd met daarboven een hoofdkeurmeester alleen optreedt als de beoordelingen van de keurmeesters meer dan twee punten verschillen. De ingezonden dieren moeten al eerder op een tentoonstelling tweemaal het predikaat ZG of éénmaal F of U hebben gehaald.

karperrug- zich te sterk vertonende rugstreng / naar boven gebogen wervelkolom.

KDw- afkorting voor:Kleurdwerg

kgs- afkorting voor de kleur konijngrijs

KIZ- afkorting voor:Klein Zilver

KlCh- afkorting voor:Klein Chinchilla

Klein Chinchilla –Klein konijnenras.Behoort tussen de 2,25 en 3 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 9 en 11 cm. te zijn.

Klein Lotharinger - Klein konijnenras.Behoort tussen de 2,25 en 3 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 9 en 11 cm. te zijn.

Klein Zilver - Klein konijnenras. Behoort tussen de 2 en 2,75 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

klemgebit -tanden staan recht op elkaar, dus niet beitelvormig.

Kleurdwerg -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 0,8 en 1 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 4 en 6 cm. te zijn.

Kleurdwerg Rexbeharing -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 0,8 en 1 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 4 en 6 cm. te zijn.

kleuren symbolen – zie :genetische symbolen van kleuren

KlLt - afkorting voor:Klein Lotharinger

koehakken-Een afwijking aan de achterpoten: naar binnen staande hakken

konijnenberg-kunstmatig aangelgde hoogte voor tamme konijnen, om daarin holen te graven

konijnenbladeren- paardebloembladeren

konijnenteelt-fokken van konijnen

Konijngrijs - kleur konijngrijs. De kleur komt veel overeen met die van het wilde konijn.De dekkleur wordt gevormd door de lichtgrijze dekharen, waarvan er regelmatig zwart getopt zijn ( ticking) De borst en de flanken zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de kleur op de rus en tonen dus ook ticking.Eveneeens zijn de benene zo gekleurd voor zover ze niet wit zijn.De dekkleur mag niet te donker zijn( te ver zwart gekleurde haartoppen) en gewaakt moet worden tegeb een te rode kleur in het dek.De ticking moet regelmatig zijn en niet vlokkerig of gegolfd.De trinagel( driehoek in de nek) is bruingeel met blauwe grondkleur. Bij alle wildkleurigen moet de triangel zo klein mogelijk zijn.De kleur is daarbij gelijk aan de tussenkleur.De buik is wit met een blauwe grondkleur.Ook de onderkant van de staart, de achterzijden van de voorbenen, aslmede de onderkant van de kop zijn wit of licht van kleur.De oogringen zijn iets lichter van kleur en zonder ticking. De oren zijn zwart omzoomd.De bovenkant van de staart is donkergrijs.De oogkleur is donkerbruin. De dekkleur gaat over in een bruingrijze tussenkleur van iets krachtigere nuance dan het bruingrijs van de dekkleur.De grondkleur is grijsblauw.

kopschurft-wordt veroorzaakt door de Sacroptesmijt.( sacroptes minor)Bij deze ziekte wordt hoofdzakelijk de kop aangetast, maar kan ook op ander plaatsen van het lichaam optreden.Verschijnselen: jeuk, pijn, vermageren en lusteloos.

krachtvoer-Gemengd voer voer in de vorm van granen, zoals haver, gerst, lijnzaad, sojaproducten, zonnebloempitten enz.Dit is een grote energiebron die gemakkelijk tot vervetting kan leiden als men er te veel van geeft!

kronen-Twee zichtbare verhogingen op de plaats waar de oren van het hangoorkonijn aan het kopje zitten.

kruising-het doen bevruchten van exemplaren van een soort of ras door exemplaren van een ander soort of ras .

( b.v een door kruising van een Franse hangoor met een kleurdwerg is uiteindelijk de Nederlandse hangoordwerg ontstaan)

 

L

l-afkorting voor : licht( voor de kleur zilver)

lagomorpha-haasachtigen

lampreien- de jongen van een konijn

lende- gedeelte van de romp aan de rugzijde tussen borstkas en bekken

lepus-haas

lethaal-dodelijk

letale factoren-factoren die een dier( of organisme) niet-levensvatbaar maken.Dood veroorzakende factoren.

leucisme- Leucisme= gedeeltelijk albinisme .De overdracht van de pigmenten is verstoord. Leucisme geeft een wit konijn blauwe ogen.Alleen de voorste laag van de iris mist pigment.In deze half doorschijnende iris wordt het invallende licht gebroken en lijkt de iriskleur blauw. Zag men voor het eers bij een Witte Wener. Komt ook bij andere dieren voor. Zie ook: http://www.weidevogelbescherming-weerselo.nl/Leucistische%20merel.htm

LICG- Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

liginine-niet verteerbare bestanddelen van plantenstengels en bladeren

loci- meervoud van locus ( zie daar)

locus- plaats van een gen op het chromosoom Het genenpaar op een bepaalde loci wordt alleles genoemd.Elke loci op het chromosomenpaar bepaald een  eigenschap.De genen op een bepaalde loci zijn niet altijd hetzelfde.

lop- Engels voor engelse hangoor -hangoorkonijn.

Lotharinger-Groot Lotharinger -groot konijnenras.Weegt minimaal 6 kg.Geen maximum.

-         Klein Lotharinger - Klein konijnenras.Behoort tussen de 2,25 en 3 kg. te wegen.

Ls- afkorting voor:Luchs

Luchs – middengroot konijnenras. Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

lijnteelt-toepassingen van paringen tussen minder nauw verwante dieren wordt gewoonlijk lijnteelt of familieteelt genoemd.   Soms wordt inteelt ook wel lijnteelt genoemd, maar de verwant zit iets verder

 

M

M- afkorting van het predikaat Matig ( 83-85 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

m- afkorting voor: midden ( bij kleuren zilver + sepia)

ma- afkorting voor de kleur madagascar

Madagascar , kleur- De dekkleur is geelbruin. De dekharen zijn zwartachtig gepunt, met dien verstande dat er een lichte waas ontstaat die het gehel dek omvat, zonder dat deze te donker wordt. De buikkleur en sluier zijn meer donker zwartachtig gekleurd welke zich uitstrekt over de snuit , oren borst, benen, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand , bovenzijde van de staart en de buik. De grondkleur aan de buik is crème tot wit. De onderzijde van de staart is donker gekleurd. de oogkleur is donkerbruin. De tussenkleur is geel en wordt naar de haarwortel lichter. De grondkleur is crème tot wit.

Manteltekening - aanduiding van de ideale kleur bij het bonte konijn. De rug en de zijden  van het konijn zijn  zoveel mogelijk gekleurd.De donkere kleur hangt, bij wijze van spreken, als een mantel/ dekje over de rug van het konijn.

Marter – middengroot konijnenras. Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

mastitis - ui­erontsteking

Marburger Feh – middengroot konijnenras. Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

Meelsnuit: Dit kan men b.v zien bij Otter - kleurigen: deze moeten een scherpe neusbelijning hebben.Als dat verwaterd en de snuit ook mee gaat doen hebben wij het over een meelsnuit.

Meißner Widder- Duits voor Meissner hangoor

Meissner Hangoor – middengroot konijnenras. Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen. / Oorlengte behoort tussen de 32 en 38 cm. te zijn.Oren van het  hangoor- konijn worden gemeten van punt tot punt, inclusief. de kopbreedte.

Mendel- Gregor Mendel-Oostenrijkse geneticus/ monnik.Zijn werk/experimenten waren het  het begin van de moderne erfelijkheidsleer.Wetten van Mendel:wetten in 1866 geformuleerd door G.Mendeletreffende genetica en erfelijkheidsleer.

metabolische reactie-stofwisselingsreactie, omzetting in het lichaam

meteorisme-zie trommelzucht

MF - afkorting voor:Marburger Feh

MH – afkorting van: Meissner Hangoor

microphtalmie – oogziekte:verkleining der ogen

mini lop - engelse benaming voor : Duitse Hangoor

moederkoornvergiftiging-  vergiftiging met moederkoorn.(ergotisme) : Moederkoorn=het zwart gekleurde sclerotium ( harde weefsel massa) van de schimmel, die in vele graan-grassoorten parasiteert.

Moederziekte - plotselinge ziekte onmiddellijk na het werpen van de jongen.Het konijn zit stil en suf in  de hoek en heeft geen eetlust.Soms raken ze plaatselijk verlamd en sterven binnen enkele dagen.Dit kost danmeestal ook het leven van de jongen.Oorzaak onbekend.( meestal tussen de 5e en de 20e dag na de  geboorte)

moertje –voedster.Vrouwelijk konijn.

moerziekte  - zie moederziekte

Mr- afkorting voor:Marter ( het konijnenras)

mutatie - dat wil zeggen dat er een plotselinge verandering ontstaat in de erfelijke aanleg van een levend organisme

myasis - madenziekte

myxomatose - meestal dodelijke, zeer besmettelijke virusziekte onder konijnen Symptomen:blindheid,etterige oogafscheiding,zwelling van de ogen,zwellingen aan de neus,, zwellingen aan de ooraanzet,zwellingen aan de anus en geslachtsdelen en sufheid.

mijten -naam van een orde van spinachtigen, overwegend parasitair levende diertjes met een niet-geleed lichaam

nageltang -tang om konijnennagels te knippen.

 

N

Nain Bélier- Frans voor Nederlandse hangoor dwerg

nationale tentoonstellingen - Om het predicaat Nationale show te mogen blijven voeren moeten er 2500 inzendingen  komen.

necrose - afsterven van weefsel

Nederlandse Hangoor Dwerg. -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 1,15 en 1,7kg. te wegen. . / Oorlengte behoort             tussen de 21 en 26 cm. te zijn.Oren van het hangoor - konijn worden gemeten van punt tot punt, inclusief.de kopbreedte.

NHD-  afkorting voor :Nederlandse Hangoor Dwerg

NKB- afkorting voor Nederlandse Konijnenfokkers bond

Nieuw Zeelander  zwart– middengroot konijnenras.Behoort tussen de 4 en 5 kg.te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm. te zijn.

Nieuw Zeelander  wit– middengroot konijnenras.Behoort tussen de 4 en 5 kg.te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm. te zijn.

Nieuwzeelander – Rode Nieuw Zeelander – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3 en 4 kg.te wegen

nutfokker- fokken voor b.v vlees of bont productie.

NZ – afkorting voor: Nieuw Zeelander ( wit of zwart)

 

O

O- afkorting van het predikaat Onvoldoende ( 82 punten of minder, van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

olifantsgebit- de tanden zijn krom gebogen en dus niet beitelvormig.

onderwol-ondervacht

oogringen - lichtere ringen om de ogen,scherp begrensd. ( in de pels)  .Dit ziet men. b.v bij otterkleurigen, zilvervos en tan-kleuigen.

oogvlek-witte vlek in de oogiris

oorlengte-oorlengte van  het hangoorkonijn = lengte van de oren: Ze worden gemeten van oorpunt tot oorpunt  met inbegrip van de schedelbreedte. Bij niet hangoren meet men de lengte van één oor-van kop tot oorpunt

oorschurft-parasitaire mijten, dermatocoptus cuniculi, graven zich in de huid van het oor.Hij tast hoofdzakelijk  de huid van het binnenoor aan.Dit geeft erge iritaties.Symptomen:jeuk,schudden met de kop,krabben, rode plekken met korsten.Meestal in het oor , maar kan ook om het oor.Er kan ook pusvorming optreden.

op-afkorting voor de kleur: opaal

opal  -engelse benaming voor de kleurslag: blauwgrijs

opaal –kleur - De dekkleur is donker gouwcnaarkleurig. De grondkleur is vrijwel gelijk aan de dekkleur. Deze grondkleur gaat op ongeveer 3/4 cm hoogte plotseling en scherp begrensd in bruinrood (tussenkleur) over en eindigt in de dekkleur. Deze drie kleuren moeten duidelijk in ieder haar zijn te onderscheiden. Qmdat het bruinrood van de tussen­kleur door de dekharen heen schijnt, is deze laatste kleur als het ware met een rossige gloed overtogen.

De oor-omzoming, oogringen, kaakranden, neusvleugels, onderzijde van de kop, binnenzijde van de voor-, binnen- en bovenzijde van de achterbenen laten deze bruinrode tussenkleur vaak nog wat sterker onderkennen. De triangel is, evenals de tussenkleur van het dek, bruinrood. Buik en onderzijde van de staart zijn wit. De grondkleur van de buik is blauw, aangepast aan de kleur van het dek. De kleur van de ogen is blauwgrijs, de nagels zijn lichthoornkleurig tot hoornkleurig.

open tentoonstellingen – tentoonstelling waar alle fokkers naar toe kunnen.

open verenigingstentoonstellingen - tentoonstelling voor leden van die verenging en leden van alle andere verenigingen.

opfok-opfokken van konijnen-grootbrengen van konijnen

or-afkorting voor: oranje

Oranje-Kleur.- De dekkleur is warm oranje-rood. Deze kleur strekt zich egaal uit over het gehele lichaam. De buikkleur volgt de dekkleur, maar is wat zachter van tint. De snorharen moeten een oranje-rood pigment vertonen. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is don­kerbruin.

orde-konijnen behoren tot de orde van hazen en haasachtigen.Orde=groep aan elkaar verwante families

             van dieren en planten.

oryctolagus-konijn

otitis media - middenooronsteking

ovaria-meervoud van ovarium

ovarium-eierstok

 

Papillon –middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn.

Parelfeh – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm te zijn

pasteurella infecties bij konijnen-Pasteurella is een ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Pasteurella multocida.Deze ziekte is waarschijnlijk de meest verspreide infectieziekte bij konijnen.De ziekte kent talrijke onderling zeer diverse ziektebeelden en symptomen. Kenmerkend van al deze aandoeningen binnen deze groep dierenis de aanwezigheid  van de pusvormende Pasteurella bacterie.De symptomen zijn afhankelijk van het          orgaansysteem waar de infectie optreedt. ( Neus, longen, oren en middenoor, bloedbaan, huid en ogen)Pasteurella veroorzaakt meestal geen echt fatale toestanden, maar de effecten bij konijnen is uniek.Konijnen kunnen de bacterie bij zich dragen en er toch gezond uit zien.Pasteureela organismen zitten

verborgen te wachten, klaar om naar voren te springen bij het minste teken van zwakte bij het afweersysteem van het konijn.

Pasteurella Multocida- zie Snot

pathogeen- ziekteverwekkend

pels- vacht van het konijn

penis – geslachtsdeel van mannelijk konijn. Zie gespleten penis

pelsfokkerij- konijnen die speciaal gefokt worden voor hun pels/vacht.

Pf - afkorting voor: Parelfeh

pigment-kleurstof in de weefsels van mensen , dieren en planten

pigmentatie- kleurvorming

placenta  - moederkoek

Plb- afkorting voor:Pool blauwoog

Plr- afkorting voor:Pool roodoog

Pool Roodoog -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 0,8 en 1 kg. te wegen.De oorlengte behoort tussen de 4 en 6 cm. te zijn.

Pool Blauwoog -Konijnras dat behoort bij de dwergrassen. Behoort tussen de 0,8 en 1 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 4 en 6 cm. te zijn.

populatie konijnen- ongeselecteerde groep konijnen van een bepaald ras of soort

Pp- afkorting voor:Papillon

prebiotica - Prebiotica zijn niet verteerbare levensmiddeleningrediënten, die selectief de groei en/of de activiteit van één of meerdere soorten bacteriën in de dikke darm  stimuleren, en daardoor de gezondheid van de gastheer bevorderen.

prenataal- voor de geboorte

probiotica - Een probioticum is een voedingssupplement  met bepaalde levende gezondheidsbevorderende micro-organismen.

provinciale bondstentoonstellingen - voor leden van fokverenigingen uit die provincie

 

R

rachitis-ziekte waarbij te weinig kalkzouten in de beenderen worden afgezet., waardoor het bot niet hard  genoeg wordt en gemakkelijk krom groeit.Wordt ook wel Engelse ziekte genoemd.

ram- mannelijk konijn.Ook wel rammelaar genoemd.

rammelaar- ram. Mannelijk konijn of haas

ras-groep van dieren die gekenmerkt wordt door bepaalde vaste erfelijke eigenschappen. Een ras omvat een groep diren van eenzelfde soort, die gemakkelijk van de andere dieren van deze soort te onderscheiden zijn, maar onderling veel eigenschappens gemeen hebben en verder deze eigenschappen overbrengen op hun nakomelingen op voorwaarde echter dat de levensomstandigheden gelijk blijven.

raskonijn-groep konijnen die gekenmerkt wordt door bepaalde vaste erfelijke eigenschappen.

rasindeling-Indeling naar ras op de volgende wijze: Grote rassen,middenrassen, kleine rassen,dwergrassen ( hiertoe behoort de Nederlandse hangoordwerg)en rassen met een bijzondere haarstructuur.

recessief-bij overerving alleen aan het licht komen, indien zij niet door andere( dominante) eigenschappen overheerst worden.

ren-omheinde buiten- loopgelegenheid voor konijnen.Men ziet ze vaak in een driehoekige vorm, waarvan tweederde bespannen is met gaas en het resterende gedeelte is overdekt   om als nachthok of schuilplaatste dienen

Rex- konijnenras met een een bijzondere haarstructuur.Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen.De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm. te zijn.

RHD- rabbit hemorrhagic disease. Zie VHS

RHDV: rabbit hemorrhagic disease virus.Zie VHS

rhinitis infectuosa- zie snot

Rijnlander- middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

ringworm-schimmelinfectie.Er onstaan kleine ronde , verdikte plekjes.Geel of grijsachtig.Meestal om de oren,aan  kop of op het snuitje.Kan over de rest van het lichaam verspreiden.Geeft haaruitval en achteruitgang van de conditie.

RNZ- afkorting voor:Rode Nieuw Zeelander

Rode Nieuw Zeelander – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3 en 4 kg.te wegen/ De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

rodentia-knaagdieren

roest bij konijnen- kleurafwijking in de pels.Vooral optredend bij zwarte en blauwe  konijnen.Er zijn 2 soorten roest: erfelijke en niet erfelijke. Niet-erfelijke roest houdt  verband met hetverharingsproces. Men zegt dat ook zonlicht invloed heeft op “roestvorming”bij zwarte en blauw gekleurde            konijnen.Daarom hebben enkele fokkers hun dieren in de schuur.

ruif-houten of ijzeren traliewerk, in schuine richting boven de voederbak, waarin men het hooi doet.Zo blijft en schoon,

             het konijn kan het niet bevuilen

Rr- afkorting voor: Rijnlander

Rs- afkorting voor:Rus ( het konijnenras)

Rupstekening- onregelmatige, golvende ticking , gewenst bij de kleurslag chinchilla

Rus - Klein konijnenras. Behoort tussen de 1,75 en 2,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

rustekening – het  konijn is wit en heeft rode ogen. Maar de neus, de oren, de benen en de staart zijn gekleurd.(bv. Zwart .)

Rx- afkorting voor:Rex (het konijnenras)

 

S

Sa- afkorting voor:satijn ( het konijnenras)

Sal- afkorting voor:Sallander

Sallander - middengroot konijnenras .Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen/ De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

Sallander  - kleur - Het kleurpatroon bestaat uit de dekkleur, sluier en buikkleur en omavt het gehel lichaam. Onder buikkleur en sluier wordt de

zwartachtige kleur verstaan, welke zich uitstrekt over de snuit, oren, borst onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, bovenzijde staart,

benen en buik en de onderzijde van de staart. De kop vanaf de onderkant van de ogen tot aan de wortel van de oren is dus lichter gesluierd. De sluier is

vrij van onderbreking , welke men vaak aantreft op de borst, onderzijde schouders.Het staarteinde mag lichter gekleurd zijn, ook de voetzolen zijn licht.

De dekkleur is gebroken wit, de uiterste toppen van de dekharen zijn zwartpuntig, waardoor het dek als het ware met een ijle bruinzwarte waas is

overtrokken. De ogen zijn donkerbruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn donker gekleurd. De tussen en grondkleur zijn wit. Erkende

kleurslag voor de NHD.

Satijn – konijnenras met een bijzondere haarstructuur. Behoort tussen de 2, 5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm. te zijn.

schaakbordschema  berekeningsmethode voor: Welke kleuren kan men verwachten in de volgende generaties  als men twee verschillende fokzuivere konijnen met elkaar kruist(F1, F2..)

            Is er 1 factor verschillend→schema 2x2 /bij 2 verschillende factoren→schema 4x4/bij 3 factoren verschillend→schema 8x8/

                bij 4 factoren verschillend→schema 16x16 / bij 5 factoren verschillend→schema 32 x 32

schedebevruchter - De ram is een zogenaamde “schedebevruchter”in tegenstelling tot vele andere diersoorten, waar het mannelijk dier het sperma dieper in het  vrouwelijk geslachtorgaan deponeert

scheve staart-het staarte staat scheef omhoog i.p.v rechtop tegen de rug

schijndrachtigheid bij konijnen–toestand bij vrouwelijke volwassen konijnen , waarbij de meeste kenmerken  van een dracht en een naderende geboorte optreden, terwijl de voedster niet drachtig is! Kan veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van de hormoonhuishouding

schudderziekte – zie sidderziekte

schurft-mijten graven zich in de huid.Symptomen: kleine kale plekjes waarop zich korsten kunnen vormen.Dit kan weer ontstoken raken.

scrotum – balzak -deel van mannelijk geslachtsorgaan

sep- afkorting voor de kleur sepia (bruin)

sexen- het geslacht van de jonge konijnen bepalen

siamees – wordt in het buitenland gebruikt voor de kleur: Middengeelmarter

sidderziekte- aandoening van het zenuwstelsel, waarbij de konijnen van slechts enkele dagen oud op een merkwaardige wijze beginnen te sidderen of schudden.In volkomen rusttoestand houdt het schokken  wel op. Maar als de konijnen   worden opgeschrikt begint het opnieuw.Tussen 4-8 weken beginnen de eerste verlammingsverschijnselen zich op de achterhand te vertonen, waarna vrij snel algehele verlamming optreedt.( = recessieve factor)

Sleepballen = Hangballen.Te sterk ontwikkelde balzak, waardoor de teelballen te ver uit de buikholte naar beneden zakken. Ze kunnen niet meer door het worden ingetrokken.

sleepstaart-het staartje ligt op de grond i.p.v tegen de rug omhoog staand

sluier - Onder sluier verstaat men de donkere kleur, die zich uitstrekt over snuit, borst, oren, onderste gedeelte an de  schouders, flanken, achterhand, bovenzijde van de staart, benen en buik en ze verdunt zich op de kop  ter hoogte van de onderkant van de ogen tot aan de oorwortels. Hieruit volgt dat voorhoofd en wangen lichter van kleur moeten zijn.   De sluier mag niet onderbroken zijn..

snorharen- zie tastharen

snot-Ontsteking van de neusholte.Symptomen: aanhoudend niezen, hoesten,moeilijke ademhaling en een dikke gele vieze vloeidstof uit de neus( erg besmettelijk) pasteurella multocida = besmettelijke snot

speciaalclub - club voor speciaal voor één soort konijn.Bijv. De Nederlandse Hangoor dwergen club.Speciaalclubs zijn erop gericht om het ras te verbeteren en om de kwaliteit op een hoger niveau te brengen.

 speciaalclubtentoonstellingen - tentoonstelling voor leden die lid zijn van die speciaalclub.Soms wordt dit ondergebracht bij een andere tentoonstelling

spekoog -oog met een vergroot onontwikkeld ooglid.Ogen waarbij het derde ooglid vergroot is en voortdurend voor  en gedeelte van de oogbol is geschoven

spilopsyllus cuniculi – de konijnenvlo.

spirochaetose – geslachtsziekte

Spitsen -langere haren die uit de pels steken bij b.n tan en otter - kleurigen. Deze haren bevinden zich van voren zijdelings van het lichaam bij zowat de halve hoogte tot aan de staart .Ze zijn ze duidelijk te zien.

sportfokker -hobbyfokker.Fokt om b.v een nieuw ras te ontwikkelen of zijn konijnen te verbeteren.

staar- vertroebeling van de ooglens

Standaard – Hét boek van de Nederlandse konijnenfokkersbond.Hierin worden alle in Nederland erkende  konijnenrassen, cavia’s en knaagdieren beschreven en aan welke eisen ze moeten voldoen

stam-Familie van  konijnen die van hetzelfde konijn afstammen.Vaak hebben deze door langdurige inspanningen  van de  fokker bepaalde eigenschappen verkregen en zich daardoor onderscheiden van de andere konijnen. Dit onderscheid kan innerlijk en/of uiterlijk zijn.B.v de kopvorm , de stand van de pootjes, de lengte van het lichaam of de kleurschakering.

Stifttanden- Stifttanden zijn kleine snijtandjes die achter de snijtanden van de bovenkaak staan. Dit onderscheid konijnen van knaagdieren zoals de cavia, hamster en de rat.

( bron: www.dierengebit.nl)

De tanden en kiezen van konijnen hebben een open wortel en groeien gedurende hun hele leven door. De snijtanden groeien 2-2.4 mm per week. Dit is dus bijna 10 cm per jaar! Deze groei word opgevangen door slijtage van de tanden en kiezen. De slijtage vindt plaats als gevolg van het knagen en kauwen op voedsel. Het is belangrijk dat groei en slijtage met elkaar in evenwicht zijn. Bij een normaal gebit staan de bovensnijtanden voor de ondersnijtanden en raken de ondersnijtanden de stifttanden. Hierdoor slijten de snijtanden beitelvormig op elkaar af en zijn ze zeer geschikt om mee te kunnen knagen. De kiezen slijten af door het malen op voer. Het konijn maalt zijn voer door tijdens het kauwen zijn kiezen horizontaal te bewegen. Hierdoor slijten de kiezen op elkaar af.

stro-halmen van gedorst koren ( tarwestro, haverstro)Vaak gebruikt als bodembedekking van het konijnenverblijf.

sublethale factoren – verzwakkende factoren(lethale factoren= dodelijke factoren)

syfilis - Geslachtsziekte of konijnensyfilis

Symbiotica -combinatie van pro- en prebiotica

symbolen- gentische symbolen van de kleuren –zie bij genetische symbolen van de kleuren

 

T

Tan- Klein konijnenras. Behoort tussen de 2 en 2,75 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

Thrianta – Klein konijnenras. Behoort tussen de 2 en 2,75 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 8 en 10 cm. te zijn.

tasthaar-lange stevige hoorn-achtige haren welke verbonden zijn met het zenuwstelsel.

territorium van konijnen-gebied dat door een groep  konijnen tegen soortgenoten wordt verdedigt, waarin ze leven en alleen noodgedwongen verlaten.

Th- afkorting voor:Thuringer

Thr - afkorting voor:Thrianta

Thuringer –middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3 en 4 kg.te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

ticking- donkere haarpunten op een lichtere ondergrond

Tn - afkorting voor:Tan ( het konijnenras)

toom-koppel, stelletje,paar.Foktomen=fokkoppels

tort - Engelse benaming voor de kleurslag: Madagascar

trapgebit-in de bovenkaak zitten aan beide zijden zes kiezen, in de onderkaak vijf.De wrijfvlakte is van dwarse  plaaien voorzien.Indien één of meer kiezen boven de andere uitsteken , dan ontstaat het trapgebit.De oorzaak  ligt in een te ver doorgroeien van een kies, tengevolge van het ontbreken van de tegenoverliggende, of door kaakmisvormingen.Het konijn is niet in staat voldoende te kauwen, waardoor een verstopping ontstaat of het  sterft van de honger.De gebrek berust dikwijls op een erfelijke basis.

triangel- driehoekje in de nek

trommelzucht-(tympanie/meteorisme/windzucht) opzwelling in de buik door grote opeenhoping van gas.Ontstaat door gisting   van voedsel in de maag.

turfmolm-gruis van turf.Wordt wel als bodembedekking voor het konijnenverblijf gebruikt.

tussenkleur- kleur tussen haarpunt en haarwortel

tympanie-zie trommelzucht

tyzzer's disease - Infectieziekte met een ziekteverwekkende bacterie: Clostridium plilformi

 

U

U - afkorting voor het predikaat : Uitmuntend .Uitmuntend wordt toegekent wanneer vrijwel het ideaal is  benaderd.( 98 tot 110 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten )

uierontsteking - ontstoken, pijnlijke , gezwollen tepeltjes

uitkooien - konijnen uit de kooi halen op het tentoonstellingsadres en weer meenemen naar huis.

uitteelt van konijnen -uitteelt is paring van konijnen die minder aan elkaar verwant zijn dan de gemiddelde van de populatie waartoe ze behoren.

urethra-pisbuis

uterus-baarmoeder

 

V

V-afkorting van het predikaat Voldoende . ( 86-88 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

VB- afkorting voor:Van Beveren

vagina -schede-deel van vrouwelijk geslachtsorgaan

Van Beveren (blauw)  middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/De oorlengte behoort tussen de 12 en 14 cm te zijn.

Van Beveren (wit)  middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/ De oorlengte behoort tussen de 12 en 14 cm te zijn.

variëteit-ondersoort.Dieren die dezelfde karakteristieke eigenschappen met elkaar gemeen hebben, doch in ondergeschikte punten als grootte en kleur verschillen.Vroeger ook wel slagen genoemd.

vegetariër- planteneter.Een konijn is een vegetariër

ventraal-aan de buikzijde

verenigingstentoonstellingen -  tentoonstelling alléén voor leden van de organiserende vereniging

verharing- De verharing herkent men duidelijk aan het grannenhaar, het oude, afstervende en het   nagroeiende, krachtig gekleurde haar is zichtbaar en te onderscheiden. Niet enkele in het rond  vliegende haren, maar flink loslatend haar is als verharing te beschouwen

VHD – zie VHS

VHS-staat voor Viral Hemorrhagic syndroom. / viral hemorrhagic disease =VHD. In het merendeel van de gevallen worden de dieren dood aangetroffen met tekenen van epitaxis ( neusbloed) die zich echter beperken tot een bloedvlek ter hoogte van de neusholte. VHD wordt door direct contact             verspreid  of indirect door de besmette mest. Het VHS-virus kan konijntjes vanaf +/- einde 8e week treffen en deze ziekte heeft praktisch altijd een

            dodelijke afloop

            Symptomen: Het konijn stopt met eten en krijgt meestal diarree, soms vloeibaar stinkend, soms bloederig, en het

             bloedt op het laatst soms uit de neus. De inwendige organen worden aangetast.Of het dier wordt alleen maar stil,

             en sterft plotseling al na een paar uur, zonder verdere symptomen. Vaak hebben de konijnen een lijdensweg van

            een paar dagen, en schreeuwen in de laatste minuten.

            De ziekte is niet te genezen, wel te voorkomen. Alleen PREVENTIEVE enting kan voorkomen dat je konijn ziek wordt

            Besmetting: het virus wordt overgebracht via direct contact met andere konijnen, en indirect via besmette ontlasting,

                besmet voer ( groenvoer "langs de weg geplukt"), besmette etensbakjes en drinknippels etc., en insecten. Hooi van bekende

                 merken uit de dierenwinkel is waarschijnlijk veilig.
                De ziekte wordt steeds vaker gezien ook bij konijnen die nooit buiten komen.
                U kunt namelijk ook zelf, na een wandeling op grasland, het virus aan uw schoenen mee naar huis brengen

Vlaamse Reus( Kleur en wit) – Groot konijnenras.Minimum gewicht 6 kg. Geen maximum / Oorlengte behoort een minimum lengte van 17 cm. te hebben. Er is geen maximum oorlengte .

Vk- afkorting voor:Voskonijn (het konijnenras)

voedster - vrouwelijk konijn.Ook wel moertje genoemd.

voorhand - het voorste gedeelte van het konijn.Schouders, schouderbladen, borst en voorbenen.

Voskonijn - konijnenras met een bijzondere haarstructuur.Behoort tussen de 2,5 en 3,5 kg. te wegen. De oorlengte behoort tussen de 10 en 12 cm. te zijn.

 VR – afkorting voor: Vlaamse Reus

 

W

w- afkorting voor de kleur wit

Wit- -Kleur -De kleur is zuiver helder wit, van top tot teen.Vrij van gele aanslag.De nagels zijn kleurloos.

W – afkorting voor: Wener

wam Een wam is een huidplooi onder de kin, waarin vet wordt opgeslagen.Het konijn is dan te dik of te dik geweest.

Wener ( Wener kleur en Wener wit)– middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/De oorlengte behoort tussen de 12 en 13,5 cm te     zijn.

werpen - jongen ter wereld brengen

werphok - ruimte waarin de voedster haar jongen ter wereld kan brengen.

widderzwerge- Duits voor Nederlandse hangoor dwerg.

wildkleur- kleur van het wilde konijn

windzucht-zie trommelzucht

Witte van Hotot – middengroot konijnenras.Behoort tussen de 3,5 en 4,5 kg. te wegen/. De oorlengte behoort tussen de 12 en 14 cm te zijn.

worp- het resultaat van werpen, dus de geboren jongen.(Men zegt b.v: Het konijn heeft 5 jongen in één worp)

WRSA- World Rabbit Science Association

WvH - afkorting voor:Witte van Hotot

X

 

IJ

IJzergrauw - kleur- De dekkleur wordt gevormd door de lichtgrijze dekharen, die zwart getopt zijn. De mengeling van dit grijs met zwart vormt een levendige warme kleur, waarin het grijs de boventoon voert. De dekkleur mag dan ook niet te donker zijn. De dekkleur dient zich regelmatig over het gehele lichaam uit te strekken , met uitzondering van de triangel, die donkerbruin is. De buikkleur moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de kleur op de rug en de flanken. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenzijde van de staart is vrijwel zwart, de onderzijde blauwachtig. De oogkleur is donkerbruin. De snorharen zijn zwart. De tussenkleur vormt een smalle, niet scherp begrensde donkerbruine zonen, de grondkleur is zeer donkerblauw.

ijgw- afkorting voor de kleur ijzergrauw

 

Z

z- afkorting voor de kleur: zilver

zaagsel -poedervormig houtafval dat bij het zagen van hout ontstaat.Wordt gebruikt als bodembedekking van het konijnenverblijf. Neemt zeer goed vocht/urine op.

zadelrug- zwak ingebogen, enigszins holle rug

ZG- afkorting van het predikaat Zeer Goed.( 92-94 punten van de in totaal 100 verkrijgbare punten)

Zilvervos- middengroot konijnenras. Behoort tussen de 3 en 4 kg. te wegen. / De oorlengte behoort tussen de 11 en 13 cm te zijn.

Zonnesteek-door te grote hitte te hoge lichaamstemperatuur .Het konijn ligt languit, hijgt en heeft soms schuim o p de mond.

Zoönose  -  een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen.

ZV- afkorting voor:Zilvervos

zw-afkorting voor de kleur zwart

Zwart - kleur - De dekkleur is diep glanzend zwart, van neuspunt tot staarteinde gelijk. De buik - en borstkleur zijn wat doffer van kleur, omdat hier de glans van de haren vrijwel ontbreekt. De snorharen zijn zwart. De nagelkleur is donker hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin. Hoe diepr het zwart zich naar de wortel uitstrekt ( tussenkleur) hoe beter. De grondkleur is diep blauw, hoe krachtiger blauw hoe beter.

Zygote -bevruchte ei- of zaadcel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n