"Catootjes konijntjes"

 

                                         

 

                                 Dervaximyxo SG33 > Bijsluiter

 

 

 

 

 

 

 


 

 Dervaximyxo SG33  -Reg.Nl 9464-Netherlands   Approval MA

SPC

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

 

1-   NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

 

      DERVAXIMYXO SG33

 

2-   KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

 

Iedere dosis opgelost vaccin van 0,1 ml bevat:

 

Levend, geattenueerd myxomatosevirus stam SG33, ten minste            10 2,7 CCID50 1)

 

Excipient 2) , q.s.                                                                                    1 dosis

 

1) CCID50 = Cell Culture Infective Dose 50%.

2) sucrose, bovine albumine fractie V, bikaliumfosfaat, kaliumglutamaat, monokaliumfosfaat.

 

Water voor injectie, q.s.                                                                           0,1 ml

 

3-   FARMACEUTISCHE VORM

 

Gevriesdroogde tablet met bijbehorende suspendeervloeistof voor injectie.

 

4-   IMMUNOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

 

Het vaccin induceert een specifieke bescherming van gevaccineerde konijnen tegen myxomatose.

 

5-   KLINISCHE ASPECTEN

 

5.0 Doeldieren

 

      Konijn.

 

5.1 Indicaties

 

Actieve immunisatie van vlees- en fokkonijnen vanaf de leeftijd van 4 weken tegen myxomatose.

 

5.2 Contra-indicaties

 

Geen.

 

5.3 Bijwerkingen

 

      Een lokale entreactie (zwelling) kan voorkomen.

 

5.4 Voorzorgen

 

- Goed schudden voor gebruik.

- Neem de gebruikelijke aseptische voorzorgsmaatregelen in acht.

- Gebruik uitsluitend steriel materiaal voor injectie dat vrij moet zijn van antiseptica en/of desinfectantia.

- Alleen gezonde dieren vaccineren:

 

Geen konijnen in een latent besmet milieu vaccineren, aangezien dit klinische verschijnselen van myxomatose kan oproepen. Dit geldt in het bijzonder na basisvaccinatie bij het spenen van jonge konijnen.

Een latente infectie kan alleen onderkend worden door regelmatige veterinaire controle en/of door bestudering van de zo÷technische gegevens.

 

De dierenarts dient op de volgende verschijnselen te letten:

- een zorgvuldig klinisch onderzoek van jonge konijnen bij de voedster kan minimale maar verdachte verschijnselen aan het licht brengen, zoals auriculair erytheem of conjunctivitis;

- bestudering van de zo÷technische gegevens, waaruit een abnormaal hoog abortus percentage of sterfte in het nest blijkt, kunnen op een latente myxomatose infectie wijzen.

 

Dervaximyxo SG33 niet gebruiken als basisvaccinatie op konijnenbedrijven zonder regelmatige veterinaire controle en zonder verwerking van zo÷technische parameters (technisch-economisch management).

 

5.5 Toepassing tijdens dracht en lactatie

 

Drachtige voedsters kunnen worden gevaccineerd.

 

5.6 Interacties

 

Geen bekende interacties.

 

5.7 Dosering en toedieningswijze

 

Intradermale toediening van ÚÚn dosis vaccin (0,1 ml) per dier, volgens onderstaand schema:

 

Vleeskonijnen: EÚn injectie op de leeftijd van 4 weken.

 

Fokkonijnen: EÚn injectie op de leeftijd van 4 weken.

 

Immuniteitsduur:    na enting met dit middel volgens voorschrift is een immuniteitsduur van 6 weken aangetoond.

 

5.8 Overdosering

 

Toediening van een 10-voudige overdosis vaccin leidde niet tot ongewenste bijwerkingen.

 

5.9 Waarschuwingen

 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de veiligheid van dit product voor dwergrassen.

 

5.10 Wachttijd

 

7 dagen voor de slacht.

 

5.11 Voorzorgen toepasser

 

Handen en gebruikt entmateriaal na de vaccinatie wassen en desinfecteren.

Indien een mens per ongeluk wordt geinjecteerd, direct medische hulp inroepen.

 

6-   FARMACEUTISCHE ASPECTEN

 

6.1 Onverenigbaarheden

 

Geen onverenigbaarheden bekend.

 

6.2 Houdbaarheid

 

Dervaximyxo SG33 is 36 maanden houdbaar.

Het opgelost vaccin binnen 2 uur toedienen.

 

6.3 Bewaarvoorschrift

 

Bewaren tussen +2░C en +8░C, buiten de invloed van licht.

Niet laten bevriezen.

 

6.4 Verpakking

 

Glazen flacon van 10 doses met gevriesdroogd vaccin en een glazen flacon met 1 ml oplosmiddel (10 doses).

Glazen flacon van 40 doses met gevriesdroogd vaccin en een glazen flacon met 4 ml oplosmiddel (40 doses ).

 

6.5 Naam en adres fabrikant:              Registratiehouder:

 

Merial                                        Merial B.V.

17 rue Bourgelat                          Bovenkerkerweg 6-8

69002 Lyon                                1185 XE Amstelveen

Frankrijk

 

6.6 Aanbevelingen afvalstadium

 

Ongebruikt vaccin door verhitting vernietigen. Lege flacons desinfecteren alvorens ze weg te gooien.

In overeenstemming met de lokale bepalingen.

 

 

7-   Laatste INFORMATIE

 

Reg. NL:                                  9464

Datum goedkeuring/:        5 april 2000

Kanalisatie:                            U.D.D.