"Catootjes konijntjes"

 

   

  Beschrijvingen en foto's van de erkende + voorlopig erkende kleuren van de Nederlandse Hangoor Dwerg

 

Blauw   

 Bron: De Standaard

Blauw. De dekkleur is zuiver glanzend staalblauw, van neuspunt tot staarteinde egaal. De borst- en buikkleur is gelijk aan de dekkleur, met dien verstande dat ze over het geheel wat doffer is (minder glans). De snorharen zijn blauw. De nagelkleur is donker- hoornkleurig. De oogkleur is blauw. De tussenkleur volgt de dekkleur zo ver mogelijk. Hoe dieper zich het blauw naar de wortel uitstrekt, hoe beter. De grondkleur is van iets lichtere nuance.

 < BTT 2007 <fotohttp://lapins.calins.free.fr

 

 

Blauwbont    Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

                      

     < BTT 2007

 

 

Blauwgrauw

  Bron: De Standaard  

De kleur komt overeen met ijzergrauw, met het verschil, dat alles wat bij ijzergrauw zwart is (de haartoppen) vervangen is door blauw. De buikkleur moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de dekkleur. De oogkleur is blauwgrijs. Nagels hoornkleurig. De snorharen zijn blauw. De tussenkleur vormt een smalle, niet zeer scherp begrensde lichtbruine zone. De grondkleur is blauw.

 

< Voedster Blauwgrauw 5SC-408( Foto: "Catootjes konijntjes")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwgrauwbont  

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

   ←    http://www.iwaynet.com/~jdenney/jdweb/pictures.htm 

          

Blauwgrijs

Bron: De Standaard

De kleur komt overeen met konijngrijs, met het verschil dat alles wat bij konijngrijs zwart is ( de haartoppen) vervangen is door blauw. De buikkleur is wit, met blauw grondkleur. De tussenkleur is bij blauwgrijs lichter en ook de grondkleur is lichter dan bij konijngrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is blauwgrijs. De snorharen zijn blauw .

 

 

Blauwgrijs/bont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

  ← Catootjes konijntje: Tup

 

 

Bruin

De dekkleur is egaal bruin tot donkerbruin met een goede glans over het gehele lichaam. De buik en borst zijn iets doffer van kleur door een geringere glans. De oogkleur is donkerbruin en vertoont onder een bepaalde belichting een rode gloed. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn bruin.  

Tussenkleur:

De bruine tot donkerbruine dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het bruin tot donkerbruin zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter. 

Grondkleur:

De grondkleur is blauw, hoe intenser hoe beter. De grondkleur is niet scherp begrensd.  

 

 

 

Bruinbont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur . 

 

 

 

Chinchilla

Bron: De Standaard

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze haren met zwarte punten van ongelijke lengte. Al naar een regel- of onregelmatige verdeling van deze zwarte haartoppen, krijgen wij een regel- of onregelmatige ticking. Hoe onregelmatiger, hoe golvender deze ticking (rupstekening), hoe beter. * De zilvergrijze kleur met zwarte, golvende ticking strekt zich uit over kop, oren, dek, borst, zijden, voorbenen en de binnenzijde van de achterbenen zijn aanmerkelijk lichter. De staart is aan de bovenzijde donker en zwart getickt, de buikkleur en de onderzijde van de staart zijn wit. De oren hebben een diepzwarte omzoming. De kleur van de pels van de Chinchilla moeten wij rangschikken onder de wildkleuringen, zij mist echter de factor voor geel. De nagels zijn donker -hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin. Bij het inblazen in de pels ziet men een rozet gevormd door de donkerblauwe grondkleur, waarop de tussenkleur volgt, bestaande uit een parelwitte ring, ongeveer ter breedte van plm. 3/4 cm, omgeven door een smalle zwarte kleurring. Daarop volgt de dekkleur, zoals omschreven. De kleuren zijn scherp begrensd. De blauwe grondkleur moet breder zijn dan de parelwitte ring. Bij inblazen van de buikkleur zien wij een blauwe grondkleur.

 

* REGELMATIGE Ticking bij Chinchilla NHD > Bron: http://nhdforum.yourbb.nl/viewtopic.php?t=3472

 

   < BTT 2007

 

Chinchilla/bont  Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

< BTT 2007

 

Donker Sepia Marter

Bron : De Standaard

Deze kleur is donker sepia bruinkleurig , tegen zwart aan, m.b.t de kop, de oren, de benen, de staart , alsook de rug en ongeveer 3/4 gedeelte  van de zijden. Het verschil met zwart moet echter door de rossig bruine gloed, welke over deze kleur licht, zeer goed te zijn onderscheiden .Op het onderste gedeelte van de zijden gaat deze kleur geleidelijk over in de buikkleur. De buikkleur en de kleur van het onderste gedeelte van de zijden en borst zijn een aanmerkelijke lichtere nuance, maar donkerder dan die van die midden - sepiabruin. De nagels zijn donker- hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin, onder bepaalde belichting toont zij  een rode gloed. Tussen - en grondkleur. Hoe dieper de dekkleur zich uitstrekt tot de wortel ( tussenkleur) hoe beter. De grondkleur volgt zoveel mogelijk de dek- en tussenkleur. De buikkleur moet sepia- bruinkleurig opblazen.

  < van Wiebren Wijlsma 

    

Fawn Voorlopig erkend tot 2015

 

< 1YM-625

ABCDe/ABCDe
De dekkleur wordt gevormd door gele dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking).Deze ticking dient regelmatig te zijn. De flanken, de borst, de voorzijde van de voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen hebben dezelfde kleur. De buik, de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop, de oogringen en de kaakranden zijn wit. De oogringen zijn smal. De oogkleur is bruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn geel, met uitzondering van die in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.
Tussenkleur
De gele dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.
Grondkleur
De grondkleur van het dek is roomkleurig tot wit en niet scherp begrensd. De grondkleur aan de buik is wit.
Lichte fouten
Iets rode dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets lichtgekleurde borst of flanken. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele witte haren. Enkele witte haartoppen. Enkele lichtgekleurde haartoppen. Iets brede witte kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets gele aanslag buik. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Iets donkere tussenkleur. Iets lichte tussenkleur.
Zware fouten
Te rode dekkleur. Te lichte dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te lichtgekleurde borst of flanken. Te lichte nuancering (witte strepen) op de voorbenen. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te veel witte haren. Te veel witte haartoppen. Te veel lichtgetopte haren. Te brede witte kaakranden. Te lichtgekleurde wangen. Anders dan witte buikkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Te donkere tussenkleur. Te lichte tussenkleur. Grauwe of blauwe grondkleur dek. Anders dan witte onderkleur aan buik.

< Fawn-bont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur .

Bron: www.nederlandsehangoordwergenclub.nl
 

 

       

IJzergrauw

Bron : De Standaard

De dekkleur wordt gevormd door de lichtgrijze dekharen, die zwart getopt zijn. De mengeling van dit grijs met zwart vormt een levendige warme kleur, waarin het grijs de boventoon voert. De dekkleur mag dan ook niet te donker zijn. De dekkleur dient zich regelmatig over het gehele lichaam uit te strekken , met uitzondering van de triangel, die donkerbruin is. De buikkleur moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de kleur op de rug en de flanken. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenzijde van de staart is vrijwel zwart, de onderzijde blauwachtig. De oogkleur is donkerbruin. De snorharen zijn zwart. De tussenkleur vormt een smalle, niet scherp begrensde donkerbruine zonen, de grondkleur is zeer donkerblauw

 BTT 2007>

 

 

IJzergrauwbont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur.

  

 

Isabella    

  Bron : De Standaard          

 De dekkleur is iets lichter geel dan bij madagsacar .De dekharen zijn blauw gepunt met dien verstande dat er een lichtblauwe waas ontstaat die het gehele dek omvat zonder dat deze te donker wordt. De buikkleur en sluier zijn blauw gekleurd welke zich uitstrekt over de snuit, oren, borst , benen, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, bovenzijde van de starat en buik. De blauwe kleur mag niet te donker zijn. De onderzijde van de staart is blauwachtig gekleurd. De grondkleur aan de buik is is crème tot wit.  De snorharen zijn blauwachtig gekleurd. De nagelkleur is hoornkleurig. De oogkleur is blauwgrijs. De tussenkleur is geel en wordt naar de haarwortel lichter .De grondkleur is crème tot wit .                                                                                                

 

         <BTT2007          

 

 

Isabellabont   

 Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

        ← Gallinova 2003

 

 

Konijngrijs

 Bron : De Standaard  

 De kleur komt veel overeen met die van het wilde konijn. De dekkleur wordt gevormd door de lichtgrijze dekharen, waarvan er regelmatig zwart getopt zijn ( ticking) De borst en de flanken zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de kleur op de rus en tonen dus ook ticking. Eveneens zijn de benen zo gekleurd voor zover ze niet wit zijn. De dekkleur mag niet te donker zijn( te ver zwart gekleurde haartoppen) en gewaakt moet worden tegen een te rode kleur in het dek. De ticking moet regelmatig zijn en niet vlokkerig of gegolfd. De trinagel( driehoek in de nek) is bruingeel met blauwe grondkleur. Bij alle wildkleurigen moet de triangel zo klein mogelijk zijn. De kleur is daarbij gelijk aan de tussenkleur. De buik is wit met een blauwe grondkleur. Ook de onderkant van de staart, de achterzijden van de voorbenen, alsmede de onderkant van de kop zijn wit of licht van kleur. De oogringen zijn iets lichter van kleur en zonder ticking. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donkergrijs. De oogkleur is donkerbruin. De dekkleur gaat over in een bruingrijze tussenkleur van iets krachtigere nuance dan het bruingrijs van de dekkleur. De grondkleur is grijsblauw.

 

<BTT 2007

 

 

Konijngrijsbont

 

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

< BTT 2007

 

Madagascar

Bron : De Standaard  

De dekkleur is geelbruin. De dekharen zijn zwartachtig gepunt, met dien verstande dat er een lichte waas ontstaat die het gehel dek omvat, zonder dat deze te donker wordt. De buikkleur en sluier zijn meer donker zwartachtig gekleurd welke zich uitstrekt over de snuit , oren borst, benen, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand , bovenzijde van de staart en de buik. De grondkleur aan de buik is crème tot wit. De onderzijde van de staart is donker gekleurd. de oogkleur is donkerbruin. De tussenkleur is geel en wordt naar de haarwortel lichter. De grondkleur is crème tot wit.

   

< BTT 2007

   

 

 

Madagascarbont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

 

< winnaar NHD BTT 2007

Foto uit ”Het konijn”-Esther Verhoef-

                                    verhalen>

       

 

 

 

 

 

 

Midden Blauw Marter

Bron : De Standaard  

De kleur op de snuit, de oren, de rug, de boven- en buitenzijde , alsmede de staart, is zuiver blauw. Deze blauwe kleur gaat van de snuit en de rug geleidelijk over in een lichtere nuance op wangen, voorhoofd, schouders, flanken en schenkel, zonder vlekken of strepen. Ook de onderkaak is licht -blauw marterkleurig. Een donker gekleurde rugpartij wordt vereist. Borst, onderzijde schouders, flanken, schenkels en buik zijn van een zeer tere blauwe nuance. De snorharen zijn blauw, de nagels zijn hoornkleurig/De oogkleur is blauw, onder bepaalde belichting toont zij een rode gloed. De snorharen zijn blauw, de nagels zijn hoornkleurig/De oogkleur is blauw, onder bepaalde belichting toont zij een rode gloed. Tussen-   en grondkleur Hoe dieper de blauwe dekkleur zich tot de wortel uitsterkt, ( tussenkleur) hoe beter. De grondkleur volgt zo veel mogelijk de dek- en tussenkleur, de buikkleur moet nog enigszins blauw opblazen

 

< BTT 2007 ( eigenaar C. v/h Hof)

 

 

Midden Geel Marter

Bron : De Standaard

 

De kleur op de snuit, de oren, de rug, de boven- en buitenzijde , alsmede de bovenzijde staart, is zuiver sepiabruin,  doch lichter dan bij de sepiamarter. Deze kleur gaat van de snuit en de rug geleidelijk over in een veel lichtere nuance op de wangen, voorhoofd, schouders, flanken en schenkels, zonder vlekken of strepen. Ook de onderkaak is lichter van kleur. Een sepia- bruinkleurige  rugpartij met geleidelijke overgang in en zeer zachte nuance wordt vereist.  Borst , onderzijde schouders, flanken, schenkels en buik zijn dus van een zeer zachte sepia- bruinkleurige nuance. De snorharen zijn donkerbruin, de nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is bruin, onder bepaalde belichting vertoont zij een rode gloed. Tussen - en grondkleur. Hoe dieper de dekkleur zich tot de wortel uitsterkt ( tussenkleur) hoe beter. De grondkleur volgt zoveel mogelijk de dek- en tussenkleur, ook de buikkleur moet nog enigszins geel opblazen.

      <   BTT 2007

 

 

Midden Sepia Marter

Bron : De Standaard

De kleur op de snuit , de rug en de boven en buitenzijde van de benen en van de staart is donker- sepia- bruinkleurig. Deze rijke, donker sepia- bruinkleur gaat van snuit en rug geleidelijk over in een lichtere nuance op wangen, voorhoofd, borst, schouders, flanken en schenkels zonde vlekken of strepen. Ook de onderkaak is licht sepia- bruinkleurig. Een diep gekleurde rugpartij met geleidelijke overgang in een lichtere sepia- bruinkleur wordt vereist. Borst, onderzijde schouders, flanken,schenkels en buik zijn dus licht sepia- bruinkleurig. De snorharen zijn bruin, en de nagels zijn hoornkleurig tot donker- hoornkleurig. De oogkleur is bruin, onder bepaalde belichting toont zij een rode gloed. Tussen - en grondkleur. Hoe dieper de dekkleur zich tot de wortel uitstrekt ( tussenkleur) , hoe beter. De grondkleur volgt zoveel mogelijk de dek- en tussenkleur, ook de buikkleur moet nog enigszins sepia- bruinkleurig opblazen.

 

 

 < foto http://ladybunny.8m.com/  Naam: Amber  

 

 

Midden Sepia Marter Zilvervos

< bron:http://rickenmonique.webs.com

Kleurbeschrijving Midden & Donker Sepia Marter Zilvervos  

Rondom de ogen loopt een witte ring, de z.g. oogring, welke goed gesloten dient te zijn; de snuittekening bevindt zich in de neusgaten en moet scherp begrensd zijn. Vanaf en langs de onderkaak, die van onderlip tot keel, wit behoort te zijn verloopt een streep die tot in de nek doorloopt, smal en scherp begrensd. De buitenzijde (voorzijde) van de oren behoort bij midden- en donker sepia bruin marter zilvervos donkersepiabruin kleurig te zijn, geheel vrij van witte haren; echter bevindt zich aan de wortel en wel aan de voorzijde der beide oren, een klein wit vlekje: het z.g. orenvlekje, dat beschouwd moet worden als een voortzetting van de triangel. Aan de binnenzijde bevindt zich de witgekleurde omzoming. De triangel is wit, bij inblazen bij midden sepia marter zilvervos, licht sepia bruin kleurig; bij donker bruin marter zilvervos is de kleur bij opblazen sepia kleurig. De triangel moet zo klein mogelijk zijn. Ook de binnen- en achterzijde van de voorbenen, de helft van de bovenzijde en binnenzijde van de achterbenen, de buik en onderzijde van de staart zijn wit gekleurd. De kleur van de borst een de voorzijde van de voorbenen zijn bij donkersepia bruin marter zilvervos donkersepiakleurig. Bij de midden marter sepia bruin zilvervos zullen deze van iets lichtere nuance zijn, beide bezet met wit gepunte haartoppen. Op de borst, schouders, flanken, schenkels en achterhand bevinden zich lange, uitstekende, witgepunte haren, de z.g. "spitsen ". Een groot aantal, helder afstekende spitsen verhoogt het aanzien van het dier. Ook de gekleurde

 

 

Oranje  Bron: https://oranjenhd.jouwweb.nl/   Noordshow 2019 erkend

De dekkleur is warm oranje-rood. Deze kleur strekt zich egaal uit over het gehele lichaam. De buikkleur volgt de dekkleur, maar is wat zachter van tint.Staartkleur moet er ook licht aanwezig zijn. De snorharen moeten een oranje-rood pigment vertonen. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin. De tussenkleur volgt de warmrode dekkleur zover mogelijk en moet zich tot de haarwortels uitstrekken. Hoe dieper deze kleur zich uitstrekt, hoe waardevoller het dier.

  

Otter Zwart

Bron : De Standaard     

De dekkleur is zuiver zwart. De buik, kin, onderzijde staart, binnenzijde oren, binnen -en achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbennen en hieraan grenzende helft van de bovenzijde van de achterbenen zijn wit gekleurd. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn tankleurig, uitgezonderd die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand. De tussenkleur van het dek is zwart en de grondkleur is donkerblauw. De grondkleur aan de buik is eveneens donkerblauw.

PATROON

Otter

Het patroon staat omschreven bij het ras Tan, echter met de volgende aanpassingen. De oogringen zijn licht tankleurig. De triangel, neusgaten en spitsen op zijden en achterhand zijn tankleurig. Op de voorzijde van de voorbenen zijn tevens tankleurige spitsen. Op de grens tussen buik- en dekkleur zit een smalle tankleurige streep. De borstkleur is een mengeling van zwart en tankleur bij zwart en donkerbruin en tankleur bij bruin.

Patroon Tan:

De dekkleur vormt samen met de tankleur de uitmonstering. Onder tankleur wordt verstaan, een roestroodbruine kleur, hoe vuriger hoe beter. De volgende delen zijn tankleurig. De snuittekening welke in de neusgaten zit en scherp begrensd is. Een goed gesloten  tankleurige ring rondom ogen. Een tankleurige  streep die vanaf de onderkaak langs de kaakrand loopt en die tussen de oren door aan de voorzijde van de oorbasis in de oorvlekjes eindigt en aan de achterzijde in de triangel. De triangel is zo klein mogelijk , scherp begrensd en niet lepelvormig.de binnenzijde van de oren is sterk tankleurig.

 De kleur van de onderkaak gaat over in de borstkleur, loopt tus­sen de voorbenen door en gaat over in de buikkleur. De borst­kleur moet zo. hoog mogelijk beginnen en zo breed mogelijk uit­spreiden. De voorbenen zijn aan, de voorzijde gekleurd als de dekkleur, de binnen- en achterzijde zijn tankleurig. Aan de voor­voeten zit tussen de tenen een tankleurig vlekje. Op de voorzij­de van de voorbenen aanwezige tanharen dienen voor het showen op een tentoonstelling verwijderd te worden. Op de achterbenen loopt in het midden van de achtervoet een strakke scheidingslijn tussen de kleuren. De binnenste twee tenen bevinden zich in het tankleurig deel, tussen de derde en vierde teen zit een tanvlekje. De buitenzijde van de achterbenen is als de dekkleur. Op het onderste gedeelte van de zijden en de ach­terhand bevinden zich lange uitstekende tankleurige haren, de zogenaamde spitsen, zij beslaan ongeveer de helft van de hoogte van de zijden. De onderzijde van de staart is tankleurig. De voetzolen zijn iets lichter gekleurd.

 

Rustekening      

Bron : De Standaard      

  <Gallinova 2003/ BTT 2007 > Rustekening zwart.

De oogkleur is rood. De nagels donker - hoornkleurig. Het masker hoeft de onderkaak niet te omvatten. 

 

Sallander

Bron : De Standaard

Het kleurpatroon bestaat uit de dekkleur, sluier en buikkleur en omvat het gehele lichaam. Onder buikkleur en sluier wordt de

zwartachtige kleur verstaan, welke zich uitstrekt over de snuit, oren, borst onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand,

bovenzijde staart,benen en buik en de onderzijde van de staart. De kop vanaf de onderkant van de ogen tot aan de wortel van de oren is

dus lichter gesluierd. De sluier is vrij van onderbreking , welke men vaak aantreft op de borst, onderzijde schouders. Het staarteinde

mag lichter gekleurd zijn, ook de voetzolen zijn licht.De dekkleur is gebroken wit, de uiterste toppen van de dekharen zijn zwartpuntig,

waardoor het dek als het ware met een ijle bruinzwarte waas is overtrokken. De ogen zijn donkerbruin. De nagels zijn hoornkleurig. De

 snorharen zijn donker gekleurd. De tussen en grondkleur zijn wit.

          <Foto konijn  Debbie Barten      Foto Cora van Heteren >                         

 

 

Wit

Bron : De Standaard

 < BTT 2007 < Wit Blauw- oog

 

< Wit rood- oog ( Gallinova 2003)

De kleur is zuiver helde wit, van top tot teen vrij van gele aanslag. De oogkleur is rood of blauw. De nagels zijn kleurloos

 

 

 

Zwart

Bron : De Standaard

De dekkleur is glanzend diep zwart, van neuspunt tot staarteinde gelijk. De buik- en borstkleur zijn wat doffer van kleur, omdat hierd e glans in de haren vrijwel ontbreekt. De snorharen zijn zwart. De nagelkleur is donker- hoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin. Hoe dieper het zwart zich naar de wortel uitsterkt (tussenkleur) , hoe beter. De grondkleur is diepblauw, hoe krachtiger, hoe beter.

BTT 2007

 

Zwartbont

Voor de beschrijving van een bonte Nederlandse Hangoordwerg; zie bij Nederlandse Hangoor Dwerg beschrijving, bij kleur

 

                Gallinova 2003                                                                                      BTT 2007